Vil overta kriminelle barn

Barneombud Trond Waage vil endre loven slik at samfunnet kan overta kontrollen i familier med kriminelle barn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en henvendelse til justisminister Hanne Harlem foreslår han en lovendring som i sterkere grad gjør det mulig å stille foreldrene til ansvar når barna deres bryter loven. Waage vil granske familieforholdene og eventuelt tvinge foreldrene til å ta imot hjelp fra fagfolk.

- Vi ønsker et eget lovverk for unge lovbrytere. Hensikten er ikke først og fremst å straffe, men å kunne tilby bedre tiltakspakker, sier Trond Waage til Aftenposten.

De siste årene har det vært en kraftig økning av kriminaliteten blant barn og ungdom.

I dag finnes det ingen lov som hjemler reaksjoner mot barn under 15 år som begår straffbare handlinger, hvis det ikke samtidig kan påvises at barnet har vært utsatt for omsorgssvikt eller trenger behandling innen det psykiske helsevernet. Det er heller ikke mange reaksjonsmuligheter overfor ungdom mellom 15 og 18 år.

Seniorrådgiver Bjørn Gjefsen i Justisdepartementets politiavdeling opplyser at saken er til vurdering i forbindelse med en gjennomgang av reaksjonsformene mot barn og ungdom som begår kriminelle handlinger.

(NTB)