Vil privatisere alle skolene

Privatisering av grunnskolene kan være redningen for fattige, norske kommuner. Det mener skolesjef Arne B. Berge i Stryn. Berge har regnet ut at hans egen kommune vil kunne spare over ni millioner kroner hvert år dersom grunnskolene i Stryn blir privatisert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Summen på ni millioner er regnet ut fra at kommunene dekker skolepenger for foreldre med barn på privatskoler. Sponser staten foreldrebetalingen vil Stryn spare inntil 20 millioner kroner årlig, viser Berges regnestykke.

Dagbladet har, ut fra Berges tall, regnet ut at Kommune-Norge vil kunne spare til sammen åtte milliarder kroner dersom alle landets skoler privatiseres

- Da vi for noen år siden begynte å nedbemanne og rasjonalisere, satte jeg meg ned og regnet. Tallene tok jeg fram igjen i forbindelse med at foreldre ved flere skoler gjorde opprør fordi kommuneøkonomien ikke strakk til, sier Berge.

Han har sammenliknet utgiftene Stryn har til skoledrift og inntektene kommunen mottar fra staten, med hva det vil koste kommunen dersom alle skolene i Stryn er privateid.

Trenger pengene

Berge ser ikke bort fra at han vil fremme et forslag om privatisering overfor politikerne i Stryn.

- I dag skjærer vi stadig ned på forbruket i skolen. Det går særlig utover delingstimene og spesialundervisningen, samtidig som vi har måttet legge ned skoler for å effektivisere skoledriften. Det er en evig kamp for å henge i hop. Vi kunne virkelig trengt de ekstra pengene vi kunne fått ved å privatisere skolene, sier Berge.

Kommunene bruker i dag 25 milliarder kroner på skolene. Hvis de privatiserer, får de dekket nesten alt av staten, minus 0,2 milliarder. Samtidig sparer de 8,2 milliarder kroner som de i dag tar av egen kasse for å drive skoler.

Slik kan underskuddet på 0,2 milliarder dekkes - og kommunene vil fortsatt sitte igjen med til sammen åtte milliarder kroner i året.

I Stryn kommune er det 11 skoler med til sammen 950 elever. Berge har tatt for seg skoleåret 2001/2002 og trukket fra spesialundervisning og skoleskyss, da dette er utgifter kommunen må dekke uansett.

Ikke tilskudd

Utdanningsdepartementet har sett over skolesjefens regnestykke når det gjelder Stryn kommune, og kommet fram til omtrent samme resultat.

- Ved en endring fra kommunal til privat skole vil en liten kommunal skole i en kommune med lave driftskostnader komme godt ut, mens en stor skole i en dyr kommune vil komme dårligere ut. Totalt sett vil langt flere skoler tape enn spare penger på en privatisering. I slike regnestykker glemmer mange å ta hensyn til at private skoler får færre tilskudd fra staten, sier statsråd Kristin Clemet til Dagbladet.