Vil prøve Munch-bevis i menneskeretts-domstol

Dagbladet vil ha avklart om bruken av en avlyttet telefonsamtale som bevis i Munch-rettssaken, er i strid med Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen (EMK).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var under etterforskingen av Munch-ranet at politiet telefonavlyttet en mann fra Østfold, som nå er tiltalt i saken, og en journalist i Dagbladet. Innholdet av samtalen skal spilles av under rettsforhandlingene, og er et sentralt bevis for påtalemyndigheten mot ranstiltalte Petter Tharaldsen. Han skal ha vært sjåfør under ranet.

Dagbladet mener at beviset må avskjæres. Dette ut fra prinsippene om kildevern for en journalist, sjøl om det ikke var journalistens telefon som var avlyttet.

Advokat Frode Elgesem, som representerer avisa, har tatt saken til topps i påtalemyndigheten.

Ikke kilden

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har realitetsbehandlet Dagbladets klage. Busch mener at journalister ikke har rettsbeskyttelse som for eksempel advokater, leger og prester, når avlyttingen er rettet mot en mistenktes telefon og avdekker opplysninger som er av bevismessig betydning.

-  Det må ved avveiningen legges stor vekt på at kommunikasjonskontrollen (KK) ikke er rettet mot journalisten, og at bevisføringen vil ta sikte på å avdekke et straffbart forhold, ikke hvem som er journalistens kilde, skriver Busch.

Sjefredaktør Thor Gjermund Eriksen sier at han meget sterkt beklager at riksadvokaten ikke har grepet inn og stoppet det såkalte telefonbeviset.

-  Bekymret

-  Jeg er bekymret for at Busch, og påtalemyndigheten generelt, ikke er oppmerksomme på hvilken betydning dette kan ha for kildevernet i norske medier. Derfor tar vi saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), sier Eriksen.

Advokat John Arild Aasen, som forsvarer Tharaldsen, sier til Dagbladet at han vil støtte et eventuelt krav om å avskjære den aktuelle telefonsamtalen som bevis.

-  Dette ut fra garantier om rettssikkerhet, og prinsippet om kildevern for journalister. Jeg er bekymret over utviklingen når det gjelder politiets metoder. Det må gå ut over samfunnsinteresser, i dette tilfellet pressens frie rolle, sier Aasen.

STJÅLET: Madonna og Skrik.