Vil pumpe enda mer

BERGEN (Dagbladet): Oljeselskapene har fått lyst til å bygge igjen etter at oljeprisen har økt med 110 prosent siden årsskiftet. Flere nye utbyggingsplaner til mange milliarder kroner forventes å nå myndighetene før jul.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statssekretær Erlend Grimstad i Olje- og energidepartementet sier til Dagbladet at regjeringen forventer at flere spennende prosjekter vil komme på bordet i løpet av høsten. Samtidig lover han oljeselskapene rask behandling.

- Det er grunn til optimisme. Vi har et tjuetall prosjekter i kategorien felt under vurdering. Med de oljeprisene vi har nå skal det være mulig å få dempet nedturen i aktivitetsnivået på norsk kontinentalsokkel, og dermed også få sikret en del av arbeidsplassene i leverandørindustrien, sier Grimstad.

Større interesse

Ekspedisjonssjef Tore I. Sandvold sier at han merker en mentalitetsendring i oljeselskapene.

- Hvis oljeselskapene opererer rasjonelt, burde de vise mye større interesse for å bygge ut nye felt nå enn for bare få måneder siden. Jeg merker at atferden er i ferd med å endre seg, sier han.

Ny plan

I sommer har Norsk Hydro levert utbyggingsplaner for Tune-funnet , et lite prosjekt som er økonomisk forsvarlig å bygge ut fordi det kan knyttes opp mot produksjonsplattformen Oseberg B. Mer spenning er knyttet til Grane-funnet ved Balder-feltet i Nordsjøen, hvor det kan bli aktuelt å bygge en ny plattform.

Informasjonssjef Anne Ekern i Norsk Hydro sier at selskapet er veldig spent på om det kommer nye signaler fra regjeringen om rammebetingelsene, og forventningene er mye rettet mot oljemeldingen som skal legges fram neste år.

- Rammebetingelsene er et viktig parameter, sammen med oljeprisen, når vi skal ta beslutning om utbygging av Granefunnet. Vi jobber for å få fram en utbyggingsplan for dette feltet til årsskiftet, men det er selvsagt avhengig av at vi finner forsvarlig økonomi i prosjektet, sier Ekern.

Kan komme

Kvitebjørn-funnet, som ligger sør for Gullfaks-feltet, ble vurdert for dyrt å bygge ut i fjor høst, men Statoil og de andre eierne har jobbet videre for å finne rimeligere løsninger.

Innen utgangen av året skal det også tas en avgjørelse om utbygging av Snøhvit på Tromsøflaket, men her må Statoil som operatør finne kjøpere av gassen først. Selskapet har lenge jobbet med markedet i USA og landene rundt Midtøsten.

Flere prosjekter

Saga Petroleum har jobbet for å kunne ta stilling til en plan for utbygging og drift av Kristin-funnet innen utgangen av året, men her har Hydros overtakelsesplaner av Saga forårsaket mye usikkerhet. Etter det Dagbladet kjenner til har økonomien i dette funnet bedret seg vesentlig i løpet av våren og sommeren.

I tillegg jobber BP/Amoco med nye prosjekter på Valhall- og Ula-feltene i sørlige deler av Nordsjøen. Esso vurderer utbyggingsløsninger på Balder-feltet , og Norske Shell gjør det samme i Draugen-området.