Vil pumpe Krekar

AMSTERDAM/BERGEN/OSLO: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker mulla Krekar til Norge. Etterretningspolitiet har håp om «å snu» Krekar, og utnytte kunnskapen han har om Osama bin Laden og terrornettverket al-Qaida.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mulla Krekar har åpenbart informasjon som PST og hemmelige tjenester i andre land ønsker å få tak i.

Dersom Per Sefland og hans tjenestemenn i PST kunne avhøre mulla Krekar om alt han eventuelt vet om Osama bin Laden, al-Qaida og islamsk terror, ville både amerikansk, britisk og andre vestlige lands hemmelige tjenester stått i kø for å få kjennskap til opplysningene.

- PST ville oppnådd viktig status hos samarbeidende tjenester. CIA ville jublet dersom nordmennene kunne komme med viktig informasjon, sier en sentral kilde med førstehåndskunnskap om det hemmelige politiet til Dagbladet.

Fjær i hatten

Verken antiterrorsjef Ingrid Dagestad eller PST-sjef Per Sefland ville i går gi noen offentlig kommentar om mulla Krekar. Ingen ville heller bekrefte at tjenestemenn fra PST fredag hadde reist til Amsterdam for å snakke med Krekar. En «insider» uttaler imidlertid:

- Hvis ikke PST er til stede i Amsterdam og allerede snakker med mulla Krekar, må det være tjenesteforsømmelse.

Det er hevdet at mulla Krekar har møtt Osama bin Laden ansikt til ansikt. Skulle det være tilfellet, er det ingen grunn til å tvile på at amerikanerne ville snakke lenge og vel med ham. Og nettopp det faktum vil selvfølgelig være «en betydelig fjær i hatten» for Politiets sikkerhetstjeneste.

- Førstehåndskunnskap er selvfølgelig mye mer verdt enn tredje- og fjerdehåndskunnskap. Skulle det vise seg at mulla Krekar til slutt kommer til Norge, selv om norske politikere ikke ønsker ham hit, vil det være mye å tjene for PST «å snu» ham, slik at den kunnskap mulla Krekar har om islamske terrorgrupper, geriljagrupper, al-Qaida og Osama bin Laden, blir tilgjengelig for vestlig etterretning, sier en sentral kilde.

Kan straffes

Norske myndigheter har allerede varslet mulla Krekar om at han vil bli utvist, men han kan likevel straffeforfølges i Norge.

- Utlendingssaken som Kommunaldepartementet har behandlet nå, er ikke til hinder for at Krekar kan straffeforfølges her. Det er et politimessig spørsmål. Det at vi nå varsler Krekar om utvisning, er ikke til hinder i politiets videre arbeid. Krekar har 14 dager på seg til å svare på varslet om utvisning, og inntil da kan han komme til Norge, sier kommunalminister Erna Solberg til Dagbladet.

Men det er fortsatt full forvirring om Krekars videre skjebne.

Kommunalminister Erna Solberg holdt seg i går strengt til den delen av Krekar-saken hun har ansvaret for: hans grunnlag for opphold i Norge. Og konklusjonen er at Krekar skal utvises. Utvisningen skjer etter anbefaling fra Utlendingsdirektoratet, av hensyn til rikets sikkerhet, opplyser Kommunaldepartementet.

- Krekar har nå 14 dager på seg til å komme med et motsvar. Hvis vedtaket blir effektuert, blir han utvist fra Norge, sier Solberg.

Uønsket i Nederland

Krekar kan ikke utvises dersom tilbakesending medfører risiko for forfølgelse eller dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig behandling.

Solberg vil ikke svare på om Norge har begjært Krekar utlevert, eller om andre land har meldt interesse for å ta imot ham. Hun sier det er opp til nederlandske myndigheter hvor lenge Krekar holdes der.

Men det nederlandske innenriksdepartementet kom i går med en meddelelse om at mulla Krekar er uønsket, og at saken er hevet opp på et internasjonalt nivå.

Erna Solberg ser ikke bort fra at Krekar kan sitte på interessante opplysninger om terrornettverk.

- Men det er det eventuelt opp til politiet og påtalemyndigheten å vurdere, sier Solberg.

Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Knut Storberget mener Krekar bør straffeforfølges i Norge.

- Bør ta ansvar

- Norge bør ta sitt ansvar og vise styrke i kampen mot terror ved å pågripe og straffeforfølge mulla Krekar i Norge. Han må i alle fall ikke slippes ut i det store intet med muligheter til å gjøre nye kriminelle handlinger.

- Poenget med terrorlovene Stortinget vedtok i vår, er nettopp at vi kan straffeforfølge personer som begår terrorhandlinger i andre land. Hvis Norge ønsker å ta ansvar i kampen mot terror, kan Mulla Krekar-saken bli en prøvesak, sier Storberget.

Men han understreker at Krekar under ingen omstendighet må slippes fri i Norge.