Vil redde deg ut av helsekøen

Oppgitt av å stå i helsekø? Her er mannen som kan hjelpe deg forbi køen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere direktør ved Rikshospitalet Petter Faye-Lund ble 1. mai ansatt som administrerende direktør i Storebrand Helseforsikring A/S. Selskapet er 50 prosent eid av Storebrand og 50 prosent av Deutsche Krankenheitsversicherung (DKV).

Såframt du ikke er for gammel, for syk eller for fattig, kan Faye-Lund & Co. få deg ut av helsekøen til en overkommelig pris.
Forsikringstakerne vil få dekket alle utgifter til behandling ved private sykehus og klinikker i Norden. Faye-Lund forsikrer at helseforsikringene ikke er tilpasset næringslivets rike jetsett.

Markedet avgjør

- Alle som vil, kan tegne forsikring. Man må slett ikke være rik, sier Faye-Lund.

Selskapet venter på konsesjon fra Finansdepartementet. Kredittilsynet har allerede anbefalt dispensasjon fra regelen om at ingen finansieringsinstitusjoner kan eie mer enn 10 prosent i et annet.

Foreløpig holder Faye-Lund til i provisoriske lokaler i en bakgate på Aker Brygge sammen med selskapets ni ansatte.

Markedet vil så avgjøre hvor mye marmor og springvann det blir i selskapets framtidige hovedkontor, som vil ligge i Oslo.

Ikke konkurrent

- Vi vil hjelpe folk ut av sykehuskøene. På den måten vil vi være til hjelp både for dem som slipper lang ventetid, sykehusene som sliter med trange budsjetter og trygdevesenet som må betale sykepenger til sykemeldte i helsekøen, forteller Faye-Lund.

- Vi skal ikke være i konkurranse med det offentlige helse- og trygdevesen. Vi skal være et supplement. Nå er det et gap mellom hvilke tjenester som er mulig å tilby og hva det offentlige kan finansiere. Hver gang det oppstår en ny behandlingsmetode, oppstår det en ny kø. Det er helsevesenets paradoks; dets suksess er samtidig dets svøpe, sier Faye-Lund.

Også Sverige

I september går startskuddet på det norske markedet. I desember åpner filialen i Sverige.

Mot en ennå ikke definert premie vil selskapet dekke den forsikredes utgifter til medisinsk undersøkelse og behandling. Man vil rette seg både mot bedrifter og enkeltpersoner.

- Hvor dyrt blir det å forsikre seg?
- Vi vil ikke gå ut med detaljene før i september. Men det blir billigere enn bilforsikringen.