Vil rydde opp

Partilederne på Soria Moria vil drøfte radikale endringer fra dagens regjering.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Her er hovedtrekkene i forandringene: Tre superdepartementer, flytting av oppgaver og sammenslåinger.

Byråkratene i statsadministrasjonen må regne med store omveltninger når den rød-grønne regjeringen kommer til makta.

På forhandlingsbordet på Soria Moria ligger forslag til radikale endringer i dagens struktur, forslag som har forkjempere til topps i Ap, SV og Senterpartiet.

Dagbladet har hatt samtaler med en rekke sentrale politikere og aktører i den rød-grønne leir. Her er forslagene som har sterk politisk vind i seilene: 

• Et nytt kunnskaps- eller oppvekstdepartement. Statsråden her - en post SV trolig vil kreve - vil få ansvar for oppvekst, utdanning og forskning nærmest fra vugge til grav. Tanken er å legge hele eller deler av dagens Barne- og familiedepartement inn under denne statsråden. 

• Et nytt distriktsdepartement. Dette er en statsråd Sp åpent krever og vedkommende skal ha enten den direkte styringen eller ansvaret for koordineringen av alle regjeringens distriktspolitiske virkemidler. Samtidig skal dagens ansvar for innvandringspolitikken flyttes ut av departementet. 

• Et nytt miljø- og energidepartement. Dette er den minst befestede ideen, men SV kjører hardt på at dagens miljøverndepartement må få større innflytelse der de virkelig store miljøsakene avgjøres - nemlig i Olje- og energidepartementet.

Legger ned

Vil rydde opp

I tillegg til de nye superdepartementene vil det trolig komme en rekke større omplasseringer av ansvarsområder, nedleggelser av departementer og store oppjusteringer av politikk-områder: 

• Moderniseringsdepartementet vil trolig ikke bli videreført i sin nåværende form. Departementet ble omdøpt fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av den sittende regjeringen. 

• Barne- og familiedepartementet blir trolig slukt av det nye Kunnskapsdepartementet. 

• Olje- og energidepartementet kan bli stykket opp. SV er opptatt av denne tanken for å knytte deler av virksomheten til miljøpolitikken, mens i Ap nevner kilder som har deltatt i diskusjonene at feltet også har tette bånd til utenrikspolitikken.

Flytter innvandring

 • Innvandringspolitikken, som i dag er under Kommunaldepartementet, kan bli flyttet. Et forslag fra toneangivende Ap-folk er å slå det sammen med Bistandsdepartementet for å se spørsmål om innvandring i en større global sammenheng. 

• Kraftig styrking av arbeidet i nordområdene. Det har vært snakk om å opprette en egen statsråd for nordområdene, men løsningen som tegner seg er en opprustning og nyorganisering av UD for å få dette til. 

• Større koordinering mellom UD og Forsvarsdepartementet i sikkerhetspolitikken. Et forslag som er nevnt i perifere SV-kretser er å slå de to departementene sammen, men det synes nå urealistisk.  

• Reiseliv som en egen portefølje knyttet til næringsdepartementet. Dette er et forslag Senterpartiet kjemper for.

Prisen SV og Sp trolig må betale for styrking av fagdepartementene på deres områder er at Arbeiderpartiet får både Utenriks- og Finansdepartementet. Sterke krefter i Arbeiderpartiet kjemper for å få disse postene.