Vil rykke ut ved småbarnsdød

TRONDHEIM (Dagbladet): Rettsmedisinsk institutt i Oslo har utabeidet konkrete planer for å starte et pilotprosjekt for å granske plutselig uventet død hos spedbarn og små barn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunnen er at krybbedød er redusert kraftig de siste årene - og at dødsfall som følge av sykdom, ulykker og mishandling utgjør en stadig større del av antallet dødsfall i denne aldersgruppa.

Professor Torleiv O. Rognum ved Rettsmedisinsk institutt sier til Dagbladet at forslaget innebærer at det opprettes et tverrfagelig team med en rettsmedisiner, kriminaltekniker og en sykepleier med kontakt til omsorgsapparatet som de sentrale aktørene.

Ny tilnærmingsmåte

- Det er viktig at den nye trenden når det gjelder plutselige uventede dødsfall for denne aldersgruppen, tas alvorlig. Trenden krever en ny tilnærmingsmåte, sier Rognum.
I 1989 kom det et rundskriv fra riksadvokaten om at politiet er pålagt å avvente utfallet av den rettsmedisinske obduksjonen, før det blir tatt flere steg i etterforskingen som dødsstedsundersøkelser.

- Nå foreslår vi at straks en barneavdeling på et sykehus får inn et spedbarn eller et lite barn som har dødd plutselig og uventet, så varsles politi, rettsmedisiner og en sykepleier. Det tverrfaglige teamet reiser så snart det er mulig til dødsstedet. Undersøkelsene der skal foregå etter fastlagte rutiner, sier Rognum.

Innledende undersøkelser av barnet blir samtidig foretatt på barneavdelingen - før det foretas obduksjon. Til slutt samles gruppen for å konkludere.
- Vi mener at dette samtidig vil være en fordel for familier som blir rammet av krybbedød, understreker Rognum.

Slike tverrfaglige grupper er etablert i andre land. I Norge ser Rognum for seg et pilotprosjekt utgått fra Rikshospitalet, og at ekspertgruppene deretter organiseres ut fra landets fire universiteter i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Positive

Ifølge Rognum er Helsetilsynet positiv til initiativet. Det samme er Landsforeningen til støtte ved krybbedød. I 1989 ble det registrert 142 tilfeller av krybbedød i Norge. I fjor var tallet sunket til 37 tilfeller.