Vil sette grenser for varetektsbruk

Norges Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) foreslår radikale begrensninger på bruk av varetekt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NFF mener at mange innsatte opplever varetektssituasjonen så dramatisk og belastende at alle som skal sitte i isolasjon med såkalte restriksjoner i mer enn to uker, ifølge lov, skal framstilles for en lege.

Det er de ansatte i fengslene, som opplever de innsatte på nært hold hver dag, som står bak utspillet overfor justisminister Hanne Harlem.

Samtidig foreslår NFF at ingen skal sitte isolert med brev- og besøksrestriksjoner i mer enn åtte uker, og at ingen skal sitte i varetekt i mer enn seks måneder, med bare mulighet for forlengelse i særlige tilfeller.

Forsterker lidelsene

NFF-leder Roar Øvrebø skriver i et høringsnotat til departementet at mange i varetekt sliter med dårlig psykisk helse, og at isolasjon ofte forsterker lidelsene.

- Det bør innarbeides i bestemmelsene at det skal foreligge en legeerklæring i de tilfeller der det bes om fortsatt bruk av restriksjoner utover to uker. Isolasjon i varetekt i mer enn to uker skal bare brukes når det er dokumentert at dette er tvingende nødvendig, skriver lederen for de ansatte i norske fengsler.

Dette er de såkalte førstelinjeansattes talsmann. Fengselsbetjenter som daglig møter de innsattes problemer.

72 timer

Justisminister Hanne Harlem har foreslått at politiet skal kunne holde siktede i inntil 72 timer, før de eventuelt må framstilles for varetektsfengsling. I dag er fristen ett døgn.

NFF-leder Øvrebø tar sterkt avstand fra en slik endring, og han stiller seg tvilende til om en slik lovendring vil bidra til å begrense bruken av varetektsfengsling.

Øvrebø mener at dette vil bety at det vil bli tre grupper av innsatte i fengslene, de som soner, de som sitter i varetekt og en ny gruppe, de som bare er siktet av politiet.

- Vi mener at det bare er personer med kjennelse fra retten som skal settes i fengsel.