Vil sjekke hore-kundenes mobil

Oslopolitiets ledelse vil overvåke mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette går fram av et brev fra visepolitimester Sveinung Sponheim til Politidirektoratet. Bakgrunnen er høringsnotatet fra justisminister Knut Storberget i forbindelse med at regjeringen vil kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester.

Storberget ber om høringsinstansenes syn på om en ny lovparagraf om forbud mot sex-kjøp skal omfattes av en bestemmelse i straffeprosessloven som gir politiet adgang til kontroll av kommunikasjonsanlegg. Det er ikke snakk om telefonavlytting, men innhenting av trafikkdata, slik at politiet kan sjekke hvem horekunde har ringt til eller, kommunisert elektronisk med på annen måte og i hvilket område vedkommende har vært på tidspunktet for mobilsamtalen.

Et effektivt middel

Visepolitimesteren skriver at sjøl om departementet ennå ikke har fremmet et slikt forslag, stiller oslopolitiet seg positivt til at det i etterforskingsøyemed blir mulig å innhente trafikkdata for overtredelse av den nye paragrafen i straffeloven.

– En slik bestemmelse vil formodentlig være et nyttig og hensiktsmessig verktøy av relativt liten integritetskrenkende karakter, konkluderer Sponheim.

Oslopolitiet mener at å kriminalisere sex-kjøp vil gjøre politiet bedre i stand til å opprettholde den alminnelige lov og orden i samfunnet.

Halliker og bakmenn

Sponheim skriver at mens det har vært framholdt at gateprostitusjon er synlig, tryggere og enklere å ha oversikt over, så vil det såkalte innendørsmarkedet representere en vanskeligere utfordring for politiet.

VEKK FRA GATA:  Oslopolitiet vil gjerne ha forbud mot sex-kjøp, og vil også ha anledning til å avlytte horekunenes mobiltelefoner. Men de frykter for at innendørsmarkedet vil øke og blir vanskelig å kontrollere. Foto: Robert S. Eik
VEKK FRA GATA: Oslopolitiet vil gjerne ha forbud mot sex-kjøp, og vil også ha anledning til å avlytte horekunenes mobiltelefoner. Men de frykter for at innendørsmarkedet vil øke og blir vanskelig å kontrollere. Foto: Robert S. Eik Vis mer

– Gatemarkedet domineres av utenlandske aktører, hvor halliker og bakmenn gjerne er involvert i annen kriminell virksomhet. De prostituerte skiftes fortere ut, og det er en vanskeligere oppgave for politiet å holde oversikt, mener politiet i Oslo.

Hvis kjøp av seksuelle tjenester blir forbudt, vil noen av de prostituerte reise fra Norge, mens noen vil forsøke seg på innendørsmarkedet.

Vi opplever situasjonen slik at i gatemarkedet er det letteste å starte ny virksomhet. For innendørsmarkedet må det skaffes lokaliteter, det må annonseres og eventuelt transporteres. Disse aktivitetene vil være synlig for politiet, og i dag har politiet god oversikt over dette markedet, og også relativt effektive midler for å gripe inn overfor utleier, mener visepolitimesteren.

Politiet i Oslo mener et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester anses å være utelukkende positivt for å forhindre menneskehandel, og vil vanskeliggjøre virksomheten til de multikriminelle hallikene, som oppfattes å drive med alle former for kriminell virksomhet som innbringer penger.

Det er gode indikasjoner på at penger tjent på prostitusjonsvirksomhet også finansierer annen kriminell virksomhet som narkotikahandel. Prostitusjonsmarkedet er svært lukrativt, og relativt «trygt» i den forstand at varen, seksuelle tjenester, har vært lovlig å kjøpe, skriver Sponheim.