Vil skjære i trygden

Thorbjørn Jagland ser ingen grunn til å beklage sine uttalelser om hjemmearbeidende kvinner. Snarere tvert imot. Han varsler nå et oppgjør med med det han kaller et svært generøst velferds- og trygdesystem.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Nå er tida kommet for å stramme inn på trygdeordningene, sier han til Dagbladet.

Ap-lederen mener at skal velferdsstaten overleve inn i det neste århundret, kan man ikke lenger utvide trygdeordningene - slik Bondevik-regjeringen tar til orde for gjennom å strø kontantstøttemilliarder ut til småbarnsforeldre. Jagland mener tida er overmoden for å gå motsatt vei.

- Det er en trend i alle land. Hele venstresida i Europa, med Storbritannias Tony Blair og Tysklands Gerhard Schröder i spissen, snakker om at vi må gå motsatt vei: Det er for mange velferdsordninger, det er for mange på trygd og for få i jobb. Det må bli lønnsomt å arbeide, sier Jagland.
Som eksempler på velferds- og trygdeordninger Jagland mener det er mulig å stramme inn på, nevner han:

  • Uføretrygden

Ap vil forsterke arbeidslinja. Færre på trygd, flere i arbeid. Partiet vil stimulere flere til å gå fra deltid til heltid.
  • Behovsprøve velferdsordninger

Seinest i helga gikk Ap's kvinnebevegelse inn for å utvide velferdsordningene for blant andre småbarnsforeldre. Kvinnebevegelsen vil ha en ekstra måned lønnet pappapermisjon, og en gradvis utvidelse av foreldrepermisjonen til to år med 80 prosent lønn.

Ikke rom for goder


Men med Jaglands klare budskap er det lite som tyder på at Ap-kvinnenes vedtak blir noe annet enn fagre løfter.
- Jeg er enig i at reformer som tilgodeser småbarnsforeldre bør prioriteres, men det klarer vi aldri å gjennomføre dersom det ikke er mange nok til å betale for disse godene, sier Jagland.

- Når vi i tillegg vet at antall pensjonister vil mangedobles rundt år 2010, sier det seg selv at vi nå må stoppe opp og være realistiske, sier han.

Skytteltrafikk

I går ettermiddag og kveld gikk Ap-leder Thorbjørn Jagland i skytteltrafikk mellom TV-stasjonene i et forsøk på å dempe reaksjonene etter at Dagbladet i går gjenga innholdet i talen til Ap's kvinnebevegelse.

Han provoserte med sine uttalelser om at «vi kan ikke ha et system som i forhold til alle velferdsordninger sidestiller yrkesaktive og hjemmearbeidende. Vi må holde orden på tingene her i landet. Vi må passe på at det lønner seg å arbeide».

Først var Jagland mest sint på Dagbladet, som han mente hadde klart å totalt forvrenge hva han hadde sagt, at gårsdagens oppslag var feil og at han ikke fant noen grunn til å beklage en forvrengning. Seinere dreide sinnet seg også mot KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland, som han møtte til debatt både i TV2 og Redaksjon 21.

- Jeg finner det faktisk svært oppsiktsvekkende dersom hun ikke er enig i min argumentasjon om at vi ikke kan ha et velferdssystem som likestiller yrkesaktive og hjemmearbeidende. Men hvis det faktisk er slik at denne regjeringen er av en slik oppfatning, forstår man jo at landet får renteproblemer, sier en fortørnet Jagland.

GÅR I MOT FLERE GODER: Jagland tar et oppgjør med det han kaller «et svært generøst velferds- og trygdesystem».