Vil skjerpe fotoforbudet i retten

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er kritisk til at mediene slipper unna med å ha brukt ulovlige bilder av domfelte i Baneheia-saken og Orderud-saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det ene tilfellet er at flere aviser trykket bilder som ble tatt av Veronica Orderud like etter at hun hadde mottatt dommen på 21 års fengsel. Aftenposten, Dagbladet og Dagsavisen unngikk påtale etter at politiet og Oslo statsadvokatembeter ikke kunne påvise at noe lovbrudd var begått, skriver Aftenposten.

- Basert på rent nasjonale rettskilder er det vanskelig å være enig i statsadvokatens uttalelse, skriver Busch i sin kommentar til avgjørelsen.

Baneheia-saken

Den andre saken Riksadvokaten stiller seg undrende til er avgjørelsen i Bergen tingrett om å frifinne TV 2 for å ha filmet Viggo Kristiansen på vei ut av rettssalen etter domsavsigelse i Baneheia-saken.

- Riksadvokaten er ikke uten videre overbevist om at tingrettens dom er basert på riktig lovanvendelse, skriver Busch.

Frikjennelsen av TV 2 er anket direkte til Høyesterett av påtalemyndigheten ved politimesteren i Agder. Den er til behandling i kjæremålsutvalget som skal ta stilling til om anken skal behandles der eller sendes tilbake for behandling i lagmannsretten.

Prinsipiell

Riksadvokatens argument for at anken sendes direkte til Høyesterett er at saken er av prinsipiell karakter og at avgjørelsen vil kunne ha innflytelse på andre lignende saker, helt konkret anmeldelsen fra Veronica Orderud mot avisene.

I påvente av at Høyesterett tar stilling til anken mot TV 2 har Busch bedt om at den rettslige vurderingen av Veronica Orderuds anmeldelse bør stilles i bero.

- Hvis påtalemyndighetens syn om at dette er straffbart slår igjennom, så legger jeg til grunn at pressen i framtiden vil respektere bestemmelsen og de retningslinjer som Høyesterett vil trekke, sier Busch.

(NTB)