Vil slippe ut 368 tonn kjemikalier ved korallene

Her er oljeselskapets søknad.

NORSK NATUR: Lophelia-rev med sjøtrær og Mycale-svamper. Foto: Mareano/ Havforskningsinstituttet.
NORSK NATUR: Lophelia-rev med sjøtrær og Mycale-svamper. Foto: Mareano/ Havforskningsinstituttet.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Oljeselskapet GdF Suez har nå levert sin søknad om utslippstillatelse for prøveboring ved Sularevet til Statens forurensingstilsyn (SFT).

Her presenterer de prosjektet i feltet som de har døpt Pumbaa, og hvilke tiltak de vil gjøre for å unngå utslipp og skader på de vernede korallene i området.

«Ikke uakseptabel risiko»
Selskapet konkluderer med at «boring av letebrønn 6407/12-2 totalt sett er vurdert til ikke å representere uakseptabel risiko og med lav sannsynlighet for skadelige effekter på det ytre miljø».

Dagbladet.no har fått tilgang på søknaden. Se den her.

Truls Gulowsen i Greenpeace Norge, som var den som avdekket av regjeringen hadde gitt letelisens i et vernet korallområde, har gått gjennom dokumentene. Han er ikke fornøyd.

- Må avslås
- SFT må avslå utslippssøknaden. Det er helt uakseptabelt å letebore innefor et verneområde som Sularevet. Selv om oljeselskapene har foreslått en rekke tiltak for å unngå skade på korallene, er det ingen garanti for at boringen kan skje uten risiko, sier leder Truls Gulowsen til Dagbladet.no.

Oljeselskapet vil bruke flytende rigg uten anker, små borehull og minst mulig skadelige kjemikalier.

Likevel vil prøveboringen medføre utslipp av totalt 368 tonn borekjemikalier, sementkjemikalier, riggkjemikalier og slopkjemikalier, samt borekaks.

- De fleste kjemikaliene er i kategori gul eller grønn, men de er ikke testet på koraller. De inneholder giftige stoffer, og det utgjør alltid en risiko, sier Truls Gulowsen.

Deler av borekakset vil bli samlet opp ikke sluppet ut. Noe vil bli pumpet ut tre hundre meter fra de nærmeste registrerte korallene og resten vil bli dumpet på havbunnen. Partikkeldannelsen i vannet rundt de nærmeste korallene skal overvåkes. Ifølge oljeselskapet vil partikkeldannelsen på korallene ikke overskride den normale sedimenteringen.

- Dette kan de si så mye de vil, men det er vanskelig å verifisere, sier Gulowsen.

Koraller 280 meter unna
Ifølge søknaden er det koraller 280 meter fra det planlagte borehullet. Selskapet viser til at «selve Sularyggen» ligger 10 kilometer unna og i trygg avstand til boreaktivitetene. Havforsker Jan Helge Fosså har tidligere uttalt til Dagbladet.no at alle koraller innenfor verneområdet er en del av det verdifulle korallsystemet og må vernes.

Gulowsen i Greenpeace mener at søknaden ikke har behandlet godt nok konsekvensene av kjemikalieutslipp for alle typer koraller, og for annet liv i og ved sjøen, som sjøfugl, sild og sel. Pumbaa-feltet ligger 57 kilometer fra Frøya. Naturområdene Froan, Vassholmen, Melstein, og Bingsholmsråsa, som enten er naturreservater eller viktige forsknings- eller overvåkingsområder, ligger i nærheten. Her fokuserer GdF Suez på faren for oljeutslipp, som de mener er liten.

Søknaden gjelder kun leteboringen, som er planlagt å ta 30 dager høsten 2009. Miljøkonsekvenser ved full utbygging og drift er ikke tatt med.

- Denne bit-for-bit-politikken er ødeleggende for en helhetlig styring av petroleumsnæringen og sårbare arealer, og enda et argument for å avslå dette prosjektet, mener Truls Gulowsen.

Mens debatten om oljeboring ved Sularevet har rast, har statssekretær Robin Kåss i Olje- og energidepartementet beveget seg fra å mene at noe skader på korallene kan tolereres, til at ingen skader kan tolereres.

- Vil man ha nullrisiko for skader så kan ikke dette gjennomføres. Hvis man aksepterer en risiko, kan det være vanskelig å si nei, sier Gulowsen.

«Nødvendige hensyn ivaretatt»
Oljeselskapet skriver at de har alt i sin makt for å ivareta miljøet:

«Letebrønn 6407/1-2 Pumbaa ligger i et område forholdsvis nært land og med mange miljøforhold som må tas hensyn til. I planlegging av boring er de nødvendige hensyn ivaretatt og tiltak planlagt, slik at risiko for miljøskade er redusert så lavt som mulig. Prinsipper om å benytte den beste tilgjengelige teknologi (...), sammen med en god miljømessig praksis (...), er ivaretatt.»

- GdF Suez har tatt så mange hensyn de kan, men det ser ikke ut til at industrien er moden for å bore i korallområder, mener Truls Gulowsen.

Prosjektleder Geir Pettersen i GdF Suez Norge sier til Dagbladet.no at han ikke vil svare på spørsmål om rapporten før den er offentliggjort av SFT. Søknaden sendes ut på høring tidlig i neste uke.

GdF Suez E&P Norge AS er operatør for oljefeltet, Aker Exploration planlegger boringen mens Aker Drilling eier riggen og skal utføre selve boringen.

Dagbladet.no skrev i går feil antall tonn kjemikalier som vil bli sluppet ut. Det riktige tallet er 368 tonn kjemikalier, ikke 469 tonn slik vi skrev. Vi beklager feilen.