Vil snu opp ned på Velferds-Norge

Over 700 000 personer i yrkesaktiv alder lever av offentlig stønad. Tallet er svimlende, og samtlige politiske partier, etater og organisasjoner arbeider for å få flere i arbeid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et statlig utvalg ledet av professor Jørn Rattsø går inn for en total omorganisering av Velferds-Norge. Målet er å bygge ned byråkratiet, få flere i arbeid og gi brukere av velferdstjenestene et bedre tilbud.

Rattsøutvalget hovedgrep er å opprette en ny statlig etat for arbeid og inntekt. Dermed slipper brukerne å vandre fra kontor til kontor.

Folk skal få den hjelpen de trenger på ett og samme sted.

-  Dersom politikerne slutter seg til dette vil vi få mindre papirflytting, færre byråkrater og flere inn i den såkalte førstelinjetjenesten. Dette vil alle tjene på, sier Jørn Rattsø til Dagbladet.

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten lyttet med stor interesse til Rattsøs reformforslag i går.

Høybråten sender utredningen på høring i slutten av denne uka, og i november starter han arbeidet med Norges framtidige samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver.

I løpet av neste vår skal saken avgjøres av Stortinget.

VIL REFORMERE: - Målet er mindre papirflytting, færre byråkrater og flere inn i den såkalte førstelinjetjenesten, sier professor Jørn Rattsø.