BAGATELLISERER SV: Fylkespolitiker for KrF i Hordaland Beate Husa har stor respekt for Knut Arild Hareides tydelige tale og ryddige prosess, men er skuffet over at han bagatelliserer SV og snakker ned gjennomslagene med Erna Solbergs regjering. Hun mener KrF har mest å tjene på å gå inn i dagens regjering. Foto: Vegard Johan Olsen
BAGATELLISERER SV: Fylkespolitiker for KrF i Hordaland Beate Husa har stor respekt for Knut Arild Hareides tydelige tale og ryddige prosess, men er skuffet over at han bagatelliserer SV og snakker ned gjennomslagene med Erna Solbergs regjering. Hun mener KrF har mest å tjene på å gå inn i dagens regjering. Foto: Vegard Johan OlsenVis mer

Hareide hjem til Hordaland i dag

Vil stoppe eggdonasjon og surrogati med Erna

Dersom KrF går til Erna Solbergs regjering, kan KrF bruke makten til å sette en stopper for sorteringssamfunnet. På motsatt side vil en Støre-regjering være avhengig av SV.

Det er et viktig argument for at fylkespolitiker for KrF i Hordaland, Beate Husa, vil at KrF skal gå inn i dagens regjering.

- Selv om vi får gjennomslag for å sette grenser for bioteknologien i en regjeringsplattform med Ap og Sp, vil vi være avhengig av SV i Stortinget. Vi kan aldri vite sikkert. Men om vi får gjennomslag i plattformen med dagens regjering, sikrer vi flertall. Dette er en veldig viktig sak for KrF, sier Husa til Dagbladet.

Til sine egne

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad turnerer nå i partiet for å forberede partiets valg av samarbeidsstrategi.

Det høyst uvanlige er at ledelsen er delt, og at lederen på den ene siden og nestlederne på den andre argumenterer mot hverandre i full åpenhet. I dag kommer Hareide til sine egne i Hordaland. Han vil få blandet mottakelse. Fylkesleder Dag Sele er blant dem som støtter Hareides valg. Men nestleder Ropstad, som er med til Hordaland, vil også få stor støtte her.

KrF vil gjøre kampen mot «sorteringssamfunnet» til en hovedsak. Det betyr blant annet nei til eggdonasjon og surrogati.

- Jeg mener KrF vil få mest gjennomslag ved å gå inn i en flertallsregjering. Det går noen viktige tog nå. Bioteknologi er viktig for meg, og hvis vi kan få en avgjørelse med regjeringen, har vi flertall. Jeg er dypt bekymret hvis vi får inn i en mindretallsregjering som blir avhengig av SV, sier Husa.

Hun mener partiet hører til på ikke-sosialistisk side, og mener KrF har fått gjennom mye gjennom fem år

- Kan slå tilbake

- Det er helt unaturlig å ikke teste ut hva Erna kan tilby KrF i regjering før vi går til venstresiden, sier Husa. Hun tror det kan slå tilbake på KrF dersom partiet feller regjeringen nå.

Selv om hun er uenig i Hareides linjevalg, har hun stor respekt for hans tydelige tale.

- Partiet har ønsket at Knut Arild skulle være tydelig, og det har han levert på. Han viser handlekraft, og har gjort dette så renhårig som mulig. Men jeg er skuffet over at han underkommuniserer SVs rolle. Nå han beskriver samarbeidet med regjeringen som å begynne en fotballkamp på 0-2, er jeg uenig. Bemanningsnormen for skolen forteller en litt annen historie. Og Knut Arild sier lite om forskjellene mellom KrF og Ap, sier Husa.

Hard kamp

KrFs veivalg skal avgjøres av 190 delegater på partiets ekstraordinære landsmøte 2. november. Under overflaten av en regissert debatt der det er legitimt å tale lederen midt imot, pågår det intens kamp og mobilisering i partiorganisasjonen fram mot fylkesårsmøtene og landsmøtet.

Fredag vedtok landsstyret forslag til voteringsrekkefølge for landsmøtet. Her gikk hele partiledelsen og sentralstyret samlet inn for for at det først skal voteres over om KrF skal gå inn i regjering eller ikke.

Dersom landsmøtet sier ja til å gå inn i regjering, skal man så votere over om man skal gå til høyre eller til venstre. Et stort mindretall i landsstyret vil at man først skal stemme over hvilken side man skal gå til, og dernest votere over om man skal søke regjeringsmakt eller velge en annen samarbeidsform.

- Hvis man først skal stemme over regjering eller ikke, blir det vanskelig for mange. Man kan ønske å gå i regjering, men ikke hvilken som helst regjering, sier leder i Østfold KrF, Brynjar Høidebraaten, som fremmet forslag om en annen voteringsrekkefølge enn partiledelsen. Han mener KrF har mest å hente på å gå inn i dagens regjering.

Leder i Sogn og Fjordane, Beate Bondevik Lie, støtter partiledelsens opplegg.

- Det finnes ingen ideell måte å gjøre dette på, men jeg er enig med partiledelsen i at vi må ta stilling til om vi skal søke regjeringsmakt eller ikke nå. Det hjelper ikke å utsette det, sier Bondevik Lie, som mener KrF bør gå til venstre. Voteringsrekkefølgen kommer opp på landsmøtet, og kan bli endret.