Vil stoppe skyhøye avgifter

Arbeiderpartiet kjemper nå i Stortinget for å få stoppet den nye tomtefesteloven etter at den har virket i bare ett år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere tusen fortvilte tomtefestere har henvendt seg til Justisdepartementet, Tomtefesterforbundet og Ap's stortingsgruppe etter at loven trådte i kraft ved siste årsskifte. I de verste tilfellene har eldre folk med gamle, store tomter fått 76000 kroner i ny, årlig tomteleie.

- Tomtefesteloven er den mest usosiale loven som er blitt vedtatt av Stortinget på mange år. Hver eneste dag strømmer det på med henvendelser fra tomtefestere som blir avkrevd skyhøye tomteleier når kontraktene deres skal reguleres. Boligskatt og formuesskatt er bare blåbær i forhold til de beløpene man opererer med her, sier stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap). Han har gjort tomtefeste til en kampsak, og fremmer nå sammen med representantene Grethe Fossli og Anne Helen Rui et forslag som skal stoppe det de kaller usosiale virkninger - og aller helst avskaffe hele ordningen.

- Rammer ikke de rike

- Det som skjer nå, er virkelig usosialt. Minstepensjonister får økning i tomteleien på mange tusen kroner. Det er ikke de rike som har festetomter, det er i hovedsak folk med alminnelige inntekter, sier Storberget.

Ifølge Statens kartverk er det 151000 boligfestetomter her i landet, og 97000 hyttetomter.

Dette betyr at rundt en million nordmenn berøres av tomtefesteloven. En del har kontrakter som sikrer at avgiften bare indeksreguleres. Mange kontrakter er tvetydige, og tolkes ulikt av fester og bortfester. Rettssakene står i kø.

Men svært mange kontrakter tolkes dit hen at bortfester, grunneier, kan legge tomtas markedsverdi til grunn. Det er i disse tilfellene folk får enorme økninger.

Ifølge advokat Arild Ruus Simensen i Tomtefesterforbundet er det vanligst at grunneierne benytter seg av den nye lovens maksimalgrense på 9000 kroner pr. mål.

- Har men ei boligtomt på 2- 3 mål, noe som ikke var uvanlig at man fikk tildelt i 60-åra, sier det seg selv at festeavgiften blir uoverkommelig for mange. Vi oppfordrer folk til å la være å betale dersom ordlyden i kontrakten er uklar, sier Ruus Simensen.

Forbudt

I Sverige er tomtefeste forbudt, i Danmark er det lite utbredt.

I første omgang krever Ap å få satt i verk endringer som kan stoppe de verste utslagene.

Storberget mener hovedregelen må være at festeavgiften bare kan indeksreguleres i takt med vanlig prisstigning, og at festere må gis adgang til å innløse tomtene de bor på til en rimelig pris. I dag gir den nye loven i liten grad rom for innløsning.

Det var det borgerlige flertallet på Stortinget som fikk gjennom den nye tomtefesteloven. Nå håper Ap å få Fremskrittspartiet på gli, slik at loven kan endres.