Vil straffe eks-statsråder

Jørgen Kosmo (Ap) mener Stortinget trenger nye straffemetoder overfor eks-statsråder og embetsfolk som ikke har gjort jobben sin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kosmo, som er leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er ikke i tvil om at Stortinget trenger alternativer til riksrett og mistillitsforslag.

- Skal Stortinget bli tatt på alvor i forhold til sin kontrollfunksjon overfor forvaltningen, så må vi ha resultater. Vi må komme frem til en konklusjon som folk kan forstå, sier Kosmo.

I dag blir eventuell kritikk mot en stastråd fremsatt i form av merknader i en komitéinnstilling. Kritikken som reises i åpne høringer blir bare 'lagt til protokoll' som det heter på offisielt stortingsspråk. Men etter Kosmos mening er dette en uforståelig reaksjonsmåte for folk flest. Selv om han ikke har noen klar formening om hvilke alternative straffereaksjoner Stortinget bør få, mener han ett alternativ er å la de åpne høringene ende opp med en form for konklusjon eller vedtak der kritikken kommer klart frem.

Kritikk svir

Han er likevel ikke i tvil om at den kritikken som kommer frem i åpne høringer svir enten man er politiker eller embetsmann. I tillegg kommer belastningen ved å bli hengt ut i media.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke i sammenheng med kontroll- og konstitusjonskomiteens behov for klargjøring i Gardermosaken.

Komiteen ba i går samferdselsministeren om en skriftlig redegjørelse for hvordan rapporten om de vanskelige værforholdene på Gardermoen ble behandlet i Luftfartsverket og Samferdselsdepartementet. I tillegg vil kontrollkomiteen vite på hvilken måte innholdet i den aktuelle værrapporten hadde betydning for Stortingets behandling av saken.

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll vil svare i løpet av noen få dager.

Først når svaret foreligger, vil kontrollkomiteen vurdere hvilke personer som eventuelt skal innkalles til åpne høringer.