BOPEL: Ekteparets bopel, der Janne Jemtland ble skutt og drept utenfor huset. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
BOPEL: Ekteparets bopel, der Janne Jemtland ble skutt og drept utenfor huset. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Jemtland-saken:

Vil straffe Jemtland ekstra for sviket mot barna: - Han virker å leve godt med det

Påtalemyndigheten mener Svein Jemtland må straffes for måten han opptrådte overfor barna i ukene etter at Janne Jemtland forsvant.

HAMAR (Dagbladet): Statsadvokat Iris Storås mener drapet på Janne Jemtland skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter og krever 18 års fengsel for Svein Jemtland.

Påtalemyndigheten peker spesielt på brumunddølens behandling av liket, fjerning av spor og hvordan han forsøkte å komme seg unna.

Men det som ble et spesielt sterkt argument både for Storås og bistandsadvokaten til parets to sønner, var den drapstiltaltes opptreden overfor de to etter at mora forsvant.

Hovedargumentene til både bistandsadvokaten og statsadvokaten er at Jemtland skal ha fått den eldste sønnen til å lyve om hva han så og hørte natt til 29. desember i fjor og at han forledet dem til å tro at mora kunne kunne dukke opp igjen selv om hun da var blitt drept.

- Virker å leve greit med det

Det var svært sterke scener i Hedmarken tingrett da videoavhørene av parets to sønner på 10 og 13 år ble spilt av på video.

Der forklarte blant annet den eldste sønnen at faren hadde bedt ham om å lyve. Svein Jemtland selv trakk tilsynelatende ikke en mine under avspillingen, noe statsadvokaten også merket seg.

- Svein Jemtland virker å leve greit med det. Det er lite med hans forklaring i retten eller hans kroppspråk og væremåte, for eksempel under avspilling av avhørene av sønnene, som viser at han har forståelse for situasjonen han har satt dem i når han ikke tar ansvar for egne handlinger, sa Storås i retten.

SENTRALT VITNE: Broren til Janne Jemtland, Terje Opheim vitnet i retten. Dette sa han. Video: Hans Arne Vedlog / Christian Roth. Redigering: Emilie... Vis mer Vis mer

Hun beskrev det som at faren utnyttet barnas kjærlighet.

- Dette viser hvor langt han er villig til å gå for å slippe unna og for å ikke stå til ansvar for sine handlinger. Han bruker sin egen sønns lojalitet og kjærlighet til sin far.

- Kald og kalkulert drapsmann

Statsadvokaten beskriver den tidligere fremmedlegionæren som en «kald og kalkulert» drapsmann som gjorde alt for å skjule spor.

- Mennesker går inn og ut av huset. Alle snakker om hvor Janne er og hva som har skjedd. Svein Jemtland gir alle forhåpninger. Det er det spillet han har overfor sønnene, Jannes nærmeste familie, vennene og politiet.

Barnas bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen, var heller ikke nådig i sin vurdering av Svein Jemtlands opptreden overfor barna. Hun nedla et oppreisningskrav om til sammen 800 000 for de to sønnene, at Svein Jetmland fradømmes arveretten og retten på penger fra livsforsikring.

- Mor er død, og far er i fengsel. Slik sett er begge omsorgspersoner borte for dem. Vissheten om at far har drept mor er også en stor belastning framover. Det er ikke en ukjent mann som er drapsmannen, men din egen far.

Hun forteller videre at det også er skjerpende at Svein Jemtland i to uker skapte forventinger overfor barna om at Janne kom til å komme tilbake.

- Han utsatte de for enorme påkjenninger for å beskytte seg selv. Han brukte barna i sitt eget spill. Det er også skjerpende at han i flere samtaler over telefon med barna har sagt at han snart kommer ut igjen når han står tiltalt for drap, sier hun.

Sønnen var hjemme

Reiestad Hansen viser videre til at den eldste sønnen var hjemme natt til 29. desember da skuddet falt. Han har i avhør forklart seg i detalj om hva han så og hørte den natta.

BISTANDSADVOKAT: Inger Johanne Reiestad Hansen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
BISTANDSADVOKAT: Inger Johanne Reiestad Hansen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer

- Svein Jemtland er blitt kjent med hva sønnen har forklart. Han har ikke gjort noe for å ta bort det ansvaret. Det er svært skjerpende at han ba sønnen om å lyve for politiet om hva han så den kvelden. At sønnen skal lyve til politiet, gjentar han flere ganger. Sønnen tenker at far utnytter hans snillhet, sier bistandsadvokaten.

Hun peker også på at Svein Jemtland har fortalt barna at Janne forlot dem frivillig.

- Særedeles skjerpende

Storås la blant annet vekt på de skjerpende omstendighetene i saken.

- Etter min vurdering, kan det ikke være tvil om at det er særdeles skjerpende omstendigheter her. Selve skuddet er ikke nok til det, men det viser styrken i tiltaltes forsett. Handlingen framstår som en ren henrettelse, og han finner fram pistolen. Skuddet er midt i panna, og det er ingen annen grunn enn at han skyter for å drepe, sier Storås i retten.

Statsadvokaten pekte også på at Janne Jemtland må ha følt redsel og måten tiltalte har oppført seg overfor sønnene etter drapet fant sted.

Tilslutt pekte hun på at Svein Jemtland legger skylden over på kona.

- At hun hadde våpenet, tok det fram og trakk av avtrekkeren. Med det legger han, slik jeg ser det, hennes død over på Janne Jemtland.

Storås konkluderte;

- Svein Rishovd Jemtland dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 235 til fengsel i 18 år. Svein Rishovd Jemtland dømmes til inndragning av en Makarov-pistol med tilhørende ammunisjon.

Dommen er ventet om to til tre uker.