Vil stramme inn på boliglån

Dagens mulighet til å låne opptil fem ganger så mye som du har i årsinntekt når du skal kjøpe bolig er for høy, mener Finanstilsynet.

Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpixVis mer

Tilsynet anbefaler Finansdepartementet å skjerpe boliglånsforskriften ytterligere, blant annet ved å senke grensen for maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

Det kommer fram i Finanstilsynets evaluering av forskriften, som ble innført i et forsøk på å forhindre at husholdningenes gjeld blir uforsvarlig høy.

- Høy og økende gjeld i husholdningene øker risikoen for finansiell ustabilitet. Husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskere enn inntektene, og nye boliglån gis i stor grad til husholdninger med høy gjeldsgrad. Finanstilsynets boliglånsundersøkelser viser at både låntakernes gjennomsnittlige gjeldsgrad og andelen lån som ligger tett opp til grensene i forskriften, øker, skriver Finanstilsynet.

Finanstilsynet foreslår også at bankenes såkalte fleksibilitetskvote reduseres fra 10 til 5 prosent. Denne forskriften åpner for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften.

- Dette vil redusere risikoen for at sårbare husholdninger tar opp lån som de senere ikke er i stand til å betjene, skriver tilsynet.

Innstrammingene foreslås iverksatt fra 1. januar 2020. Finanstilsynet foreslår ingen opphørsdato i en ny forskrift.