-  Vil teste den nye regjeringen

Forsker Willy Østreng mener russiske myndigheter kan ha brukt «Elektron» til å teste den nye norske regjeringens vilje og evne til å håndheve suvereniteten i nordområdene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tidligere direktøren ved Fridtjof Nansen-instituttet understreker at han ikke har noen konkrete opplysninger som underbygger spekulasjonen. Han baserer seg på sin inngående kjennskap til nordområdene gjennom mange års forskning.

-  Stortinget har nylig diskutert nordområdemeldingen som oppnådde tverrpolitisk enighet. I forrige uke kom den politiske plattformen for den nye regjeringen som i enda sterkere grad markerer vår interesse for området.

Noen i det russiske systemet på et lavere nivå kan se på det økte kravet om sivilt samarbeid som en trussel mot deres militære makt. Det er tankegods fra den kalde krigen som fortsatt lever, sier Østreng.

Han er i dag styreleder ved forskningsselskapet Ocean Futures og vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning.

-  Lavere nivåer i det russiske systemet har fortsatt et spillerom som de kan ha brukt til å teste norsk beredskap, vilje og evne til å håndheve suvereniteten. Jeg tviler på at russiske myndigheter på føderalt nivå står bak, sier Østreng.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide (Ap), sier til Dagbladet at hvis dette var en test, «har ingen kunnet påvise manglende besluttsomhet fra den nye regjeringen.»

-  Det er tett og nær kontakt mellom Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor og Forsvaret fra time til time - helt til saken løses, sier Barth Eide.

Østreng mener handlemåten er et unikt historisk tilfelle som vil løses slik:

-  Både Norge og Russland toner ned det diplomatiske ved å drive et aktivt diplomati. Med det mener jeg at begge parter vil legge vekt på å få isolert «Elektron» som et enkeltstående tilfelle. Rent konkret vil det skje ved at det russiske krigsskipet border «Elektron» når det kommer innenfor 12-milssonen, henter ut nordmennene og overleverer dem til den norske kystvakta. Ingen av partene på statlig nivå er interessert i en konflikt. Derfor driver de et sofistikert diplomati ved at man «teknifiserer» problemet, snarere enn å løfte det opp på et mellomstatlig nivå, sier Østreng.

-  Hvis dette var en test fra russerne, hvordan har Norge løst den?

-  Norske myndigheter har opptrådt klokt.