Vil tillate fotografering av siktede

Riksadvokat Tor-Aksel Busch går mot et generelt identifiseringsforbud i straffesaker. Han vil derfor fjerne lovforbudet mot å filme eller fotografere mistenkte som er i politiets varetekt, slik Stortinget vedtok for et år siden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et notat til Justisdepartementet skriver Busch at medienes «overtramp» ikke er så mange og alvorlige at det forsvarer et forbud på et område hvor det foreligger et særlig behov for offentlighet.

- Strafferettspleien er en virksomhet som i betydelig utstrekning hjemler adgang til å benytte makt og tvang overfor enkeltpersoner. I dette perspektivet representerer medienes dekning en rettssikkerhetsgaranti, fortsetter riksadvokaten.

Stortingsvedtaket mot et generelt fotoforbud ble møtt med kraftig kritikk, og på den bakgrunn valgte Justisdepartementet å sende saken ut på ny høring.

Busch skriver videre at en viss grad av offentlighet om straffeforfølgning både er nødvendig og ønskelig ut fra virksomhetens primære formål om å forebygge kriminalitet.

- Straffens allmenn- og individualpreventive virkning er i stor grad avhengig av, og vil i alle fall bli forsterket, av at allmennheten får fyldig informasjon, ifølge Busch.

jorgen.tangnes@dagbladet.no

Mot forbud: Tor Aksel Busch.