Vil tvinge oljeindustrien å avsløre skjulte pengestrømmer

Regjeringen vil tvinge norske gruve- og oljeselskaper til mer åpenhet - til protester fra NHO og Statoil, som klager over særnorske regler.

STRAMMER TIL: Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) vil tvinge fram mer åpenhet i norsk utvinningsindustri. Foto: Agnete Brun / Dagbladet
STRAMMER TIL: Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) vil tvinge fram mer åpenhet i norsk utvinningsindustri. Foto: Agnete Brun / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Regjeringen har besluttet å foreslå lovregler med krav om såkalt land-for-land-rapportering for multinasjonale selskaper innen utvinningindustrien - altså olje- og gass-industrien, mineralindustrien og selskaper som driver med skogsdrift. 

-  Åpenhet rundt betalingsstrømmer er viktig for å ansvarlig gjøre myndighetene i de landene hvor selskapene opererer, herunder bekjempe korrupsjon, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til Dagbladet.

Land-for-land-rapportering innebærer at mulitnasjonale selskaper pålegges å rapportere om virksomheten de driver for hvert land selskapet opererer i. Dette er blant annet ment å hindre skatteunndragelser ved hjelp av skatteparadiser.

Multinasjonale selskaper kan nemlig utnytte sin flernasjonale tilhørighet til å flytte overskudd til land og jurisdiksjoner med lav eller ingen skatt, og på denne måten unngå beskatning. Ved å kreve at multinasjonale selskaper oppgir de data som land-for-land-rapportering krever, håper man å gjøre det vanskeligere å undra skatt og skjule pengestrømmer via skatteparadis.

Norge første land ut Rapporteringskravene vil gjelde store selskaper og selskaper med noterte verdipapirer innenfor utvinningsindustrien og skogsdrift. Omlag  120 norske selskaper vil bli omfattet av reglene.
      
- Vi foreslår at det norske regelverket trer i kraft 1.januar 2014, og så langt vi kjenner til vil Norge dermed være første land i Europa som iverksetter slike regler, sier Johnsen.

Land-for-land-standarden ble for første gang foreslått av Tax Justice Network i 2003. Kravet dukket for opp i norsk offentlighet tre år etter, i Attacs skatteparadiskampanje. Siden har en lang rekke frivillige organisasjoner støttet kravet. Men flere av dem er skeptiske til at regjerignen nå begrenser ordningen til utvinningindustrien.

«I lys av den siste tidens avsløringer av selskaper som Google, Amazon og Starbucks mangeårige skatteunndragelse bør det være klart at skattetriksing skjer i flere sektorer enn utvinnings- og skogsindustrien», skriver Attac i sin høringsuttalelse.

- Om regelverket fungerer effektivt, vil vi særlig vurdere utvidelser til andre sektorer, og om rapporteringen skal inngå i foretakenes årsregnskap og dermed underlegges revisjon, sier Johnsen til Dagbladet.

Strengere enn EU De norske kravene bunner i et forslag til nytt EU-regelverk, men regjeringen går inn for strengere rapporteringskrav enn EU-forslaget. Dette har særlig NHO og Statoil tatt til motmæle mot i sine høringsuttalelser.

I tillegg til informasjon om betalinger til myndighetene, må de norske selskapene rapportere om investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester og antall ansatte i det enkelte land, i tillegg over datterselskap og hvor de er hjemmehørende.  

«Norge bør avvente situasjonen internasjonalt og unngå å innføre særnorske regler på området», skriver Statoil i sin høringsuttalelse.

- SV-seier Forslaget fremmes i det kommende statsbudsjettet, som skal behandles av neste storting etter valget. Det betyr at det er langt fra gitt at forslaget får flertall. SV kvitterer likevel saken ut som en seier i regjering for partiet.

- Nå må selskaper rapportere om sin virksomhet i hvert eneste land de har aktivitet i. De nye reglene er særlig viktige for fattige land med svake skattesystemer. De er i en sårbar sitasjon når investeringene fra multinasjonale selskaper skyter fart. Med krav til åpenhet og mer rapportering ,kan man hindre ran av fattige land, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås i en uttalelse på partiets nettsider.
SV mener at standarden bør utvides til alle sektorer i neste omgang, og innebære enda mer detaljert informasjon gjennom årsrapporteringen, men konkluderer like fullt: «Regelverket som nå foreslås er ett godt og radikalt første grep for mer åpenhet i næringslivet».