- Vil være umulig å løslate ham

Retten blir tvunget til å ta stilling til Breiviks tilregnelighet, sier tingrettsdommer Rune Lium.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Terrorsiktede Anders Behring Breiviks forsvarere forsøker i dag på ny å få ham løslatt. De mener politiet har brukt feil lovhjemmel, og at de burde brukt straffeprosesslovens paragraf 171, 2. ledd - om tilregnelighet - istedenfor å fengsle ham for fare for gjentakelse.

- Det er ingen tvil om at ved spørsmål om utilregnelighet er det ikke anledning til å fengsle etter straffeprosesslovens paragraf 171, 1. ledd. Da er det 2. ledd som er aktuell hjemmel, sa Breiviks forsvarer Geir Lippestad i retten.

Han understreket:

- Som hans forsvarer har jeg ingen annen oppgave enn å begjære ham løslatt.

Blir trolig sittende Men uansett hvilken paragraf som blir lagt til grunn: Det er lite som tyder på at terroristen vil gå fri etter dagens fengslingsmøte.

- Det vil være umulig å løslate ham, sier Rune Lium, tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett, til Dagbladet.

Han viser til strafferettslig praksis, særlig etter det såkalte Heimdal-drapet.

Endret påstanden Da påtalemakta la fram sin påstand i retten i dag, hadde de endret påstanden i henhold til Breivik-forsvarernes syn:

I begjæringen som ble sendt retten før helga, hadde de bare straffeprosesslovens paragraf 171, 1. ledd nr. 3 som fengslingsgrunnlag. I retten i dag la politiadvokat Christian Hatlo til en henvisning til 2. ledd - leddet om tilregnelighet - som også Lippestad mente var nødvendig.

- Dette innebærer at retten blir tvunget til å ta stilling til terroristens tilregnelighet, sier Lium.

Dagens fengslingsmøte blir dermed første gang spørsmålet kommer opp i terrorsakens rettslige behandling.

Lippestad og hans medforsvarere viser til en nylig høyesterettskjennelse der fengslingskjennelsen ble opphevet fordi siktede har vært underlagt tvungent psykisk helsevern, og at det dermed er sådd tvil om siktedes tilregnelighet.

- Kan holde ham Breivik er som kjent vurdert én gang av psykiatrisk sakkyndige, og er kjent strafferettslig utilregnelig. En ny undersøkelse er under oppseiling. Men det vil ifølge dommer Lium ha lite å si.

- Retten må legge til grunn det de allerede har - den foreliggende rettspsykiatriske kjennelsen, sier han.

Lium mener det mest interessante ved fengslingsmøte ikke er utfallet, men hva dommeren legger til grunn for den antatte fengslingen.

- I Heimdal-saken ble til slutt tiltalte dømt til tvunget psykisk helsevern. Politiet fikk likevel holde ham fengslet i påvente av endelig dom, sier Lium.

Endrede premisser Forrige gang Breivik ble fengslet, søkte også forsvarerne å få ham løslatt. Dette var før den rettspsykiatriske rapporten, men også den gang ble begjæringen avvist.

- Ved forrige fengsling viste retten til at å løslate ham ville stride mot allmennhentens rettsoppfatning. Dette kan de imidlertid bare gjøre dersom man går ut fra at siktede er tilregnelig. Og siden han nå er kjent utilregnelig, kan man denne gangen ikke bruke et slikt argument, sier Lium.