Vil vingeklippe UDI

Kommunalminister Erna Solberg vil legge om forvaltningen av asyl- og innvandringspolitikken. Prinsipielle avgjørelser skal ikke lenger tas av UDI.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Arbeidet med en omlegging av styringen av utlendingsfeltet begynner nå. Til høsten eller vinteren håper vi å komme til Stortinget med konkrete forslag, sier kommunalminister Erna Solberg til Aftenposten.

Blir politisk

Prinsipielle spørsmål, slik som hvordan man skal vurdere situasjonen i såkalte flyktningproduserende land, skal ifølge Solberg flyttes opp på politisk nivå. Vurderingen av den enkelte asylsøker eller innvandrer vil fortsatt ligge under Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Politikerne skal fortsatt ikke ha anledning til å avgjøre enkeltsaker.

- I det siste har vi sett at UDI og UNE har operert med vidt ulike vurderinger av situasjonen i bestemte land. Det kan vi ikke leve med. Utlendingsforvaltningen må ha ett felles syn på situasjonen i landene asylsøkerne kommer fra, fastslår hun.

Solberg mener tolkningen av lovverket må løftes fra embetsmennene og over til politikerne.

Lærdom

- Da utlendingsforvaltningen ble lagt om i 2000/2001, var oppmerksomheten mest rettet mot hvordan avslagene på asylsøknader skulle behandles. I ettertid ser vi at det er viktig fra politisk side å ha kontroll med hvilke grupper og med hvor mange som får oppholdstillatelse på norsk jord, sier hun.

Når det gjelder norsk flyktningpolitikk generelt, slår Erna Solberg nå fast at det er grenser for hvor mange Norge kan ta imot.

- For meg er det et problem at vi har 17.000 asylsøkere og 8.000 personer som skal bosettes hvert år. For kommunene medfører dette alvorlige problemer, sier Solberg.

(NTB)