Viljeløs Petersen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Midtøsten-konflikten driver uten politisk styring, på grunn av amerikansk handlingslammelse. I denne dramatiske situasjonen, med internasjonalt vakuum, gjør FNs generalsekretær Kofi Annan det eneste riktige: han tar ansvar og fremmer et radikalt forslag om en frivillig flernasjonal fredsstyrke. Utenriksminister Jan Petersens møtte i går FNs generalsekretær med ei lang, viljeløs liste over alle problemene knyttet til Kofi Annans forslag. Selvsagt er det mange uløste problemer knyttet til en internasjonal styrke, selvsagt er det ikke opp til Norge å avgjøre om en slik styrke ser dagens lys, selvsagt er det ikke sikkert Norge er best rustet til å delta i en slik styrke, men like selvsagt er det at uten vilje til å prøve nye veier ut av dagen krigssituasjon, kan verdensfreden trues.
  • En norsk utenriksminister lyttes til i Midtøsten. Norge er medlem av Sikkerhetsrådet, og Norge har stadig et moralsk ansvar for en strandet Oslo-prosess. Utenriksminister Petersens vente-og-se-reaksjon er derfor ikke bare negativ, den er holdningsløs. Kofi Annan vet at Israel, og også USA, ennå ikke er rede til å akseptere internasjonale styrker på den okkuperte Vestbredden og i Gaza. Men Kofi Annan vet også at noen må gå foran ved å foreslå det hittil utenkelige. Krisa mellom palestinere og verdens fjerde største militærmakt kan ikke løses uten et internasjonalt nærvær. Israelere og palestinere må skilles fra hverandre av en tredje part med et tungt internasjonalt mandat.
  • Etter Jenin og den israelske hærens herjinger vil ingen palestiner ha håp om en forhandlet slutt på israelsk okkupasjon uten at internasjonale styrker kan garantere palestinernes sikkerhet. Også Israel har et akutt behov for sikkerhet. Israel vil derfor være best tjent med et sterkt internasjonalt nærvær. En internasjonal styrke med mandat til å stoppe palestinsk terror vil, i motsetning til Sharons hær, ha legitimitet på palestinsk side, fordi den også vil beskytte palestinerne mot nye overgrep.
  • Det kan være svært langt fram til en internasjonal løsning av konflikten, og hvis ingen våger å stikke hodet fram før George W. Bush gir sitt klarsignal, vil FNs rop om internasjonal hjelp og fornuft være til ingen nytte. Men Kofi Annan forsøker. Det er mer enn vi kan si om vår hjemlige utenriksminister.