-  Ville foreta ulovlige avhør

Nokas-etterforskerne var villig til å bryte norsk lov for å få gjennomført et rettslig avhør av seks vitner i NOKAS-saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stavanger-politiet skrev i en begjæring til Oslo tingrett at de rettslige avhørene skulle gjennomføres uten at de siktede i NOKAS-saken eller deres forsvarere skulle få beskjed. Dermed kunne de mistet muligheten til å være til stede, slik de har lovmessig rett til.

I tur og orden har tingretten, Borgarting lagmannsrett og Høyesteretts kjæremålsutvalg avslått den oppsiktsvekkende anmodningen fra politiet.

- Høyst uvanlig
Advokat John Chr. Elden, som forsvarer NOKAS-siktede Erling Havnå, sier til Dagbladet at dette er en høyst uvanlig begjæring fra politiet.

- Den savner sidestykke i norsk rettshistorie. Vår straffeprosess bygger på at domstolene skal være nøytrale og forholde seg på samme måte til begge parter i en straffesak. Politiet må ikke forsøke å få domstolene til å bli partiske ved å ta side med politiet i en sak under etterforskning.

- Burde sett det
Advokat Harald Stabell, som leder Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess, sier til Dagbladet at Rogaland politidistrikt sjøl burde sett at det ikke var lovhjemmel for å gjennomføre avhørene uten å varsle forsvarerne.

- Tungtveiende etterforsknings-økonomiske hensyn gir ikke grunnlag for å fravike loven på dette området. Rettssikkerhet koster og det må politiet som andre forholde seg til. Politidistriktet risikerer nå at det stilles spørsmål om det finnes andre motiver for begjæringen. Det er uheldig, i hvert fall dersom slike grunner ikke foreligger.

Avventer
Politiinspektør Bjørn Andersen avviser at politiet har hatt noe skjult motiv med begjæringen.

- Det er leit at våre motiver trekkes i tvil, og vi stiller oss avvisende til slike antydninger. Vi understreker at vårt motiv er å få gjennomført rettslige avhør - av vitner som ikke vil forklare seg - på en formålstjenlig måte, sier Andersen til Dagbladet.

Han understreker at de tar Høyesteretts kjennelse til etterretning.

5. APRIL 2004: Norsk kontantservice i Stavanger ble ranet og politimannen Arne Sigve Klungland ble drept.