Ville hevne sexovergrep med brann

Som 11-12-åring ble han sex-misbrukt inntil sju ganger på én dag. 19 år gammel, etter sju-åtte års massive overgrep fra naboen, tok han loven i egne hender. Tenåringen helte to-tre liter bensin utover overgriperens husvegg - og tente på.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette kunne raskt blitt en reprise på «Den brennende sengen», men denne gangen hentet fra norsk virkelighet.

- Jeg regnet med at naboen var i huset, men nettopp det ga jeg blaffen i, forklarer den nå 21-årige gutten.
Men naboen våknet tilfeldigvis av lyden fra flammene. Det hindret 21-åringen fra å bli drapsmann gjennom en ren henrettelse av overgriperen. Brannen ble også slokket.

Høyesterett splittet

Straffeutmålingen har splittet Høyesterett. 21-åringen er påført betydelig psykisk skade som følge av overgrepene, ifølge en psykolog.

Dommer Peter Lødrup argumenterer for at straffen på to år og tre måneder i sin helhet blir gjort betinget.

- Tragisk sak

Flertallet på fire dommere konstaterer at straffeutmålingen er vanskelig, og at det foreligger sterkt formildende omstendigheter. Konklusjonen er at 21-åringen ble dømt til fengsel i to år og tre måneder. Seks måneder er gjort ubetinget, men det er tatt forbehold.

Dommer Lødrup sier i sin dissens at 21-åringens forklaring gir et sjokkerende bilde av guttens tragiske skjebne.

- Jeg kan ikke se at allmennpreventive hensyn kan ha særlig interesse i en så særegen og tragisk sak som denne, sier høyesterettsdommeren.

21-åringen er dømt etter mordbrannparagrafen.
- Det er all mulig grunn til å ta avstand fra privat rettshåndhevelse og annen form for selvtekt. Sett i forhold til de bakenforliggende årsaker til overtredelsen av mordbrannparagrafen, og de meget alvorlige og dyptgående skader som naboen har påført ham gjennom hele ungdomstida - som har forårsaket psykiske lidelser som vil vare i en ukjent tid framover - finner jeg at det kan forsvares å gjøre hele straffen betinget.

- Saken skiller seg i så måte fra andre saker hvor personer i psykisk ubelanse begår slike handlinger, mener Lødrup.

Nytt liv

21-åringen har i dag etablert seg i annen del av landet. Han har fått seg samboer - og er kommet godt i gang med en utdannelse. Ifølge dommen i Høyesterett er det etablert omfattende offentlige støttetiltak med henblikk på attføring.

Forsvareren, høyesterettsadvokat Ole Jakob Bae, prosederte på at straffen skulle gjøres betinget.

Spørsmålet er likevel om 21-åringen er soningsdyktig. Høyesterett sier det må avgjøres når det blir aktuelt å innkalle ham til soning.
Det er ett og et halvt år siden at 21-åringen tente på huset i en bygd nord for Tromsø. På det tidspunktet var naboen siktet for sex-overgrepene. Han døde av andre årsaker før rettssaken mot ham kom opp.