Ville ikke tiltale Per og Veronica

Påtalemyndigheten tvilte seg fram til tiltale i trippeldrapssaken. Statsadvokatene Olav Helge Thue og Jørn Sigurd Maurud - som skal føre saken for retten - ville i utgangspunktet ikke innstille på tiltale mot ekteparet Per Kristian og Veronica Orderud for drapene på Anne Orderud Paust og hennes foreldre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi var ikke sikre på å få domfelt ekteparet, sier statsadvokatene i dette eksklusive intervjuet med Dagbladet.

De to statsadvokatene sitter på hver sin side i møterommet ved Oslo statsadvokatembete. For første gang snakker de åpenhjertig ut om den langvarige etterforskningen av drapene på Orderud gård pinsen 1999 og om tvilen som til slutt førte til at Lars Grønnerød, Kristin Kirkemo Haukeland og ekteparet Orderud ble tiltalt for trippeldrapet.

- Vi innstilte begge på å ikke tiltale Per Kristian og Veronica Orderud. Vi innstilte på henleggelse etter bevisets stilling, bekrefter Olav Helge Thue og Jørn Sigurd Maurud overfor Dagbladet.

Alle fire tiltalt

Lars Grønnerød, Kristin Kirkemo Haukeland og ekteparet Orderud er alle tiltalt for drapene på Anne Orderud Paust og hennes foreldre. Riksadvokaten tok ut tiltale mot de fire 3. januar i år. Rettssaken starter i Nes herredsrett like etter påske. Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland er også tiltalt for det såkalte dynamittattentatet mot Anne Orderud Paust sommeren 1998.

Påtalemyndigheten mener altså at bevisene og indisiene holder til å få dømt alle fire til lovens strengeste straff. På direkte spørsmål fra Dagbladet sier statsadvokatene at de ikke har holdepunkter for at en ukjent femtemann fortsatt er på frifot, men at de ikke kan utelukke det.

Romerike politidistrikt, som har hatt etterforskningen av trippeldrapet, sendte sin innstilling til statsadvokatembetet i slutten av april i fjor. Politiet på Romerike ville tiltale alle de fire siktede for overlagt drap, samt for de to attentatforsøkene mot Anne Orderud Paust og hennes ektemann, Per Paust, sommeren 1998.

Jørn Sigurd Maurud og Olav Helge Thue jobbet deretter flere måneder med saken. Først i oktober sendte de den videre til riksadvokat Tor-Aksel Busch, som avgjør tiltalespørsmålet i drapssaker.

- Bevisene holder

Olav Helge Thue

 • Statsadvokat i Orderud-saken.
 • 39 år, bosatt i Bærum.
 • Ble ferdig med jusstudiene ved Universitetet i Oslo i 1989.
 • Jobbet ved Fjordane politidistrikt til han kom til Oslo politidistrikt i januar 1995. Var påtaleleder ved Sentrum og Majorstua politistasjon i hovedstaden, før han startet ved volds- og vinningsseksjonen på politihuset på Grønland.
 • Begynte ved statsadvokatembetet i oktober 1997. Utnevnt til statsadvokat i mai i fjor.
 • Har ført flere drapssaker for retten. Har som statsadvokat blant annet hatt ansvar for oppfølgingen av flere pengetransportsaker.
 • Netto inntekt (1998): 291300

- Vi var i tvil før vi sendte vår innstilling til Riksadvokaten, erkjenner statsadvokatene.

- I løpet av disse månedene diskuterte vi mye oss imellom. Vi hadde en omfattende gjennomgang av bevisene i saken. For å ta ut tiltale må to kriterier oppfylles: For det første må vår subjektive oppfatning av saken være overbevisende, og vi må ikke minst vurdere hvordan ting formodentlig vil framstå i retten. Vi innstilte imidlertid på tiltale mot de fire i forbindelse med gassattentatet høsten 1998, men Riksadvokaten henla saken, fortsetter Thue og Maurud.

Statsadvokatene sier at de ikke var langt unna å innstille på tiltale på overlagt drap mot alle fire trippeldrapssiktede.

- Men vi kom likevel fram til at vi ikke var sikre på at bevisene holdt til å få domfelt ekteparet. Det var snakk om skjønnsmessige vurderinger, sier de.

- Var det uenighet mellom dere to?

- Nei, det var det ikke. Vi gikk begge inn for å henlegge saken mot Per Kristian og Veronica Orderud. I tida fram til den endelige avgjørelsen hadde vi flere møter med riksadvokatembetet hvor bevissituasjonen ble diskutert. I dag er vi begge enige i Riksadvokatens avgjørelse, svarer de.

- Hvorfor går dere ut med dette?

- Vår innstilling vil framgå av saksdokumenter som om kort tid vil bli sendt til forsvarerne. Erfaringsmessig vil informasjonen fra saksdokumentene tilflyte pressen. Siden vi regnet med at dette ville bli oppfattet som en nyhet, valgte vi å gjøre det på denne måten.

- Ikke noe press

- Hvorfor har dere skiftet syn i ettertid? Var det et press fra Riksadvokaten?

- Hadde vi i dag stått for et annet syn, ville vi fått problemer med å aktorere saken. Ut fra diskusjonene vi hadde om bevissituasjonen med Riksadvokaten, endret vi oppfatning i løpet av de to- tre månedene. Dessuten ble det gjort enkelte etterforskningsskritt i denne perioden som var med på å styrke vår oppfatning. Det var overhodet ikke noe press, svarer de.

Jørn Sigurd Maurud

 • Statsadvokat i Orderud-saken.
 • 40 år, bosatt i Oslo.
 • Uteksaminert som jurist fra Universitetet i Oslo i 1987.
 • Jobbet et halvt år i Utenriksdepartementet før han ble dommerfullmektig på Hamar.

  Var så i to år advokatfullmektig. Deretter jobbet han i tre og et halvt år

  som utreder i Høyesterett, før han ble statsadvokat i 1995.

 • Har hatt flere store saker, blant annet Oslo S-saken, der 13 personer var tiltalt for drap. Saken endte med at flere av de tiltalte ble frikjent og fikk erstatning.
 • Netto inntekt (1998): 289100.

Maurud og Thue regner med at det blir en tøff oppgave å møte fire forsvarsadvokater og deres medhjelpere i retten, men statsadvokatene sier de er godt forberedt. Sammen utfyller de hverandre godt, ifølge andre personer i påtalemyndigheten Dagbladet har snakket med. Thue er kjent som den utadvendte aktoren, mannen som spiller på lag med meddommerne og eventuelt en jury. Maurud har en helt annen framtoning i retten. Han er mer forsiktig, og bruker sin juridiske spisskompetanse for alt den er verdt.

- Er det et stort problem at dere faktisk ikke vet hvem som var inne i kårboligen og utførte drapene?

- Etterforskningen har forsøkt å bringe klarhet i hvem som avfyrte de dødelige skuddene. Dette har man ikke lyktes med. Men slik tiltalen er utformet, er ikke dette avgjørende. Etter norsk rett er det samme strafferamme å medvirke til drap som å utføre det.

Kritikk

- Kan dere utelukke at det finnes en ukjent femtemann?

- Nei, det kan vi ikke. På den annen side er det heller ingen holdepunkter i etterforskningen som tyder på at en slik ukjent femtemann eksisterer.

- Så dere tror det er flere som vet noe om drapene, spesielt i det kriminelle miljøet?

- Det ville ikke forundre oss om det er personer som sitter inne med kunnskap om drapene - kunnskap som politiet ikke er kjent med.

De fire forsvarsadvokatene har siden pågripelsen kommet med kraftig kritikk mot etterforskerne og påtalemyndigheten. Forsvarerne mener at flere viktige spor i saken ikke er fulgt opp. Dagbladet kjenner til at politiet ikke er kommet i mål på flere sentrale spor i saken, blant annet den mystiske 180-samtalen.

- Skjønner dere kritikken på at etterforskningen har tatt lang tid?

- Saken har tatt lang tid å etterforske, men man må huske på at dette er en omfattende og vanskelig sak. Blant annet fordi det har vært omfattende tekniske undersøkelser. Når det gjelder kritikken fra forsvarerne om at etterforskningen har tatt lang tid, så skyldes tidsforbruket delvis at de siktede ikke har vært spesielt medgjørlige.

- Forventer dere at det dukker opp nye momenter under rettssaken?

- Vi forventer ikke noe. Vi oppfatter ikke at det er mange løse tråder. Men gjennom hele denne saken så har det vist seg at ting dukker opp etter hvert, og vi utelukker ikke at det også skjer videre, svarer de.

<B>TILTALT:</B> Veronica og Per Kristian Orderud på vei ut av Hamar kretsfengsel etter at de ble satt fri fra varetekt 29. november 1999. I april starter rettssaken mot ekteparet og de to andre tiltalte i trippeldrapssaken, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød.