Ville legge sin skjebne i konas hender

LILLESTRØM (Dagbladet): Per Orderud tok i går sitt livs valg, sparket sine forsvarere og ber nå retten om å få konas forsvarere. - Det var helt nødvendig for meg å gi beskjed i åpen rett om at jeg ikke ønsket å fortsette med Cato Schiøtz og Harald Stabell, sier Per til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det var et særdeles tungt valg. Presset har vært voldsomt, sier Per Orderud til Dagbladet.

Han kom i går med en av de mest dramatiske erklæringer i norsk rettshistorie.

Han kjemper for ekteskapet og kjærligheten, vel vitende om at det kan ende med at ekteparet må sone en dom på 21 år i hvert sitt fengsel. Derfor ønsket Per å sparke sine forsvarere som forsøker å splitte ekteparet.

I går demonstrerte han igjen en oppofrende kjærlighet til sin kone, og prøvde å legge sin skjebne i Veronicas - og hennes forsvareres - hender. Problemet er at han ikke får lov. Retten vil nekte forsvarerne hans å fratre saken.

Ble ikke hørt?

- Jeg er uskyldig, og jeg vet at jeg ikke beskytter noen i denne saken. På bakgrunn av det som er kommet fram i mediene de siste to ukene, vil jeg understreke at også min kone Veronica er uskyldig i denne saken.

- Jeg følte at mitt syn ikke kom fram overhodet. Jeg fikk det ikke fram gjennom mine forsvarere Schiøtz og Stabell. Av den grunn måtte jeg ta et valg og gjøre det jeg gjorde i går formiddag. Jeg har drøftet dette fortløpende med mine advokater, men uten å få aksept for mitt syn, sier Per.

Idet retten tok pause, falt Veronica i gråt og gikk straks bort til en venninne i salen og fikk en klem. Så forlot hun salen gråtende sammen med venninnen.

Slik Per ser det begynte Schiøtz og Stabell å forberede et opplegg som gikk ut på å splitte forsvareropplegget for Per og Veronica.

Advokat Stabell viste klart gjennom sin spørsmålsstilling at han ønsket å prosedere alternativt på at Per manglet såkalt forsett for å ha medvirket til drapet på sin søster, mor og far.

I klartekst betyr dette at Stabell ville prosedere på at Per kunne ha kjent til både planlegging lille julaften 1998 og våpenbyttet med Lars Grønnerød i påsken året etter, men uten å ha ment at det skulle ende med trippeldrap. Dette kan være en frifinnelsesgrunn på juridisk grunnlag. Per sier at dette er helt uakseptabelt.

I den første pausen i går morges trakk Per Schiøtz til side og fortalte at han i åpen rett ville kreve en garanti for at Schiøtz og Stabell ikke vil prosedere mot Veronica. Schiøtz rakk ikke engang å informere Stabell før retten ble satt. Da tok Per ordet og leste opp erklæringen som han hadde vist kona samme morgen.

- Jeg vet at både jeg og Veronica er helt uskyldige. Jeg kan ikke godta at mine forsvarere legger opp til en strategi som trekker det i tvil, sier Per.

Hans ultimatum til forsvarerne kom helt overraskende, etter at hans psykolog, Petter Holmesland, hadde vitnet.

Pers dramatiske utspill kom rett i forkant av at psykologiprofessor Gisli Gudjonsson skulle presentere de personundersøkelser han har gjort av ekteparet Orderud. Dette kunne være et taktisk riktig tidspunkt for Per å bryte med sine forsvarere.

Avviser taktikk

Schiøtz og Stabell ville på den måten kunne stå fritt til å stille alle de negative spørsmålene de ville om Veronica, uten at dette ville slå tilbake på nettopp Per.

- Var dette den egentlige bakgrunnen for å stille et ultimatum til Schiøtz og Stabell? Som jurist visste du sikkert at forsvarerne ikke ville kunne etterkomme dine ønsker av yrkesetiske grunner, og at retten aldri ville gå med på å oppnevne nye forsvarere to uker før saken er slutt?

- Nei, dette var ikke et taktisk spill fra min side. Jeg har gitt min begrunnelse for å handle som jeg gjorde. Den står fast. Beslutningen om å gå ut som jeg gjorde, var min egen, og det eneste stedet jeg kunne gjort dette, var i åpen rett, konstaterer Per Orderud.

Etter det Dagbladet kjenner til, har privatetterforsker Harald Olsen vært Pers rådgiver. Olsen har formidlet Dagbladets spørsmål og svar fra Per, men han ønsker ikke å kommentere verken saken eller sin rolle.

Dette er dramatikken i lagmannsretten minutt for minutt etter at Per Orderud stilte sitt ultimatum:

Etter at Per hadde bedt sine forsvarere bekrefte i åpen rett at de ikke ville komme med en subsidiær prosedyre, men bare prosedere på at Per verken kjente til drapsplanlegging, våpenbytte eller drapene i kårboligen, ba Schiøtz og Stabell om en pause.

Raskt konstaterte de at de ikke kunne bøye seg for Pers ønsker. Per framsatte øyeblikkelig en formell begjæring om at hans forsvarere måtte fratre.

Etterkommes ikke

Som Dagbladet skrev i går, var det utelukket at dommerne ville etterkomme Pers ønske. I beslutningen peker de på det tidspunktet i saken Pers begjæring kommer, og de tillegger:

«Når det gjelder spørsmålet om Per Orderud har en rimelig grunn for sin begjæring, bemerker lagmannsretten at det påberopte grunnlag for at forsvarerne skal fratre, er en ordinær måte å prosedere på, og det er et forhold som vil være et sentralt punkt i lagmannens rettsbelæring.»

Dette betyr i klartekst at dommerne oppfordrer til den subsidiære prosedyren som Per på det sterkeste vil ha seg frabedt.

Per kommenterte dette slik:

- Jeg er kommet i en meget vanskelig stilling.

Han endret så sin begjæring slik at Schiøtz, hans forsvarer fra Nes herredsrett, kunne få fortsette, men Stabell måtte ut. Schiøtz sa han ikke ville fortsette uten Stabell. Per kom deretter med et forslag om at Veronicas forsvarere, Frode Sulland og Heidi Ysen, kunne overta som både hans og konas forsvarere.

Den avgjørelsen skal dommerne offentliggjøre i dag. Etter det Dagbladet kjenner til, kommer de ikke til å etterkomme dette ønsket fra Per. Det ligger implisitt i gårsdagens beslutning.

Advokat Frode Sulland sier til Dagbladet at det både vil være uheldig og problematisk å overta forsvaret for Per:

- Det er ingen ønskesituasjon, men det er ikke utelukket.