Ville løslate halloween-drapsmann etter to måneder

Protester ble avvist

BLE SELV SKADET:  Her blir den drapssiktede 21-åringen fraktet til sykehus fra åstedet i Pilestredet. Foto: SVEIN GUSTAV WILHELMSEN
BLE SELV SKADET: Her blir den drapssiktede 21-åringen fraktet til sykehus fra åstedet i Pilestredet. Foto: SVEIN GUSTAV WILHELMSENVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB-Peter Tálos):
Snaut to måneder etter at han var dømt til tvungent psykisk helsevern for det såkalte halloweendrapet, lot sykehuset 24-åringen gå ut alene og ha permisjon med familien. Påtalemyndighetens protester ble avvist.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann var aktor i saken mot 24-åringen i august i fjor. To måneder senere protesterte han mot at Vestre Viken helseforetak ville la mannen som drepte Andreas Nilstad (22) i psykose utløst av marihuanarus, gå ubevoktet ut i samfunnet, skriver Juristkontakt.

- Av hensyn til samfunnsvernet klagde vi på helseforetakets vedtak om å gi domfelte permisjon uten følge. Saken ble behandlet av Kontrollkommisjonen i Søndre Buskerud, som konkluderte med at påtalemyndigheten ikke har adgang til å klage på at slike permisjoner gis, sier Hartmann.

Ble ikke hørt Han har bedt Riksadvokaten få avklart hvilket ansvar påtalemyndigheten skal ha for å ivareta samfunnsvernet i saker om tvungent psykisk helsevern. Henvendelsen er sendt videre til tilregnelighetsutvalget som skal overlevere sin rapport 15. oktober.

24-åringen ble friskmeldt etter en drøy måneds behandling og fikk gå ut av institusjonen alene i slutten av oktober. Helseforetaket brød seg ikke om at Oslo tingrett gjorde påtalemyndigheten til part i framtidige vedtak.

- Med bakgrunn i de grufulle handlinger tiltalte har begått, symptombildet med utpregede bisarre vrangforestillinger og de to sakkyndiges konklusjon om at det foreligger en høy risiko for gjentakelse av voldshandlinger, finner retten godtgjort at det foreligger en kvalifisert og reell nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå en alvorlig voldsforbrytelse, slo retten fast.

Behandler bestemmer At helseforetaket har rett til avvisning av statsadvokatens innsigelser viser at samfunnsvernet ved dommer på overføring til tvungent psykisk helsevern ikke kan tillegges påtalemyndigheten, mener Hartmann.

FRA RETTEN:  Halloweendrapet, Rettssakens første dag.
De fire oppnevnte rettspsykiaterne Henning Værøy og Harald Brauer, Gjermund Nysveen og Fred Heggen. 
Foto. Nina Hansen / Dagbladet
FRA RETTEN: Halloweendrapet, Rettssakens første dag. De fire oppnevnte rettspsykiaterne Henning Værøy og Harald Brauer, Gjermund Nysveen og Fred Heggen. Foto. Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

- Avgjørelsen innebærer at behandlende psykiater, og helseforetakene, kan slippe personer som er dømt for drap i psykotisk tilstand ut i samfunnet igjen på egen hånd i det øyeblikket personene anses som friske og psykiaterne har konkludert med at det ikke foreligger gjentakelsesfare, sier statsadvokaten.

Nå, ett år etter at dommen om tvungent psykisk helsevern ble avsagt, har Vestre Viken helseforetak begjært at 24-åringen slippes ut fordi han er helt friskmeldt. Etter hva Juristkontakt har fått vite skal påtalemyndigheten gå imot dette og vil kreve en ny psykiatrisk vurdering av ham. (©NTB)