Ville ta abort - måtte se på fosteret sitt

En lege har fått en kraftig advarsel for uforsvarlig legevirksomhet av Helsetilsynet. Legen ba en abortsøker se på fosteret på ultralydskjerm.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I forbindelse at kvinnen møtte hos legen 23. august 2004 for å få foretatt en abort, ble det gjennomført en ultralydundersøkelse for å få fastslått hvor langt hun var kommet i svangerskapet. Legen ba da kvinnen om å se på ultralydskjermen for sjøl å kontrollere målinger sammen med ham. For dette har legen fått en kraftig advarsel av Helsetilsynet.

Legen klaget vedtaket inn for Statens helsepersonellnemnd, som nå har stadfestet Helsetilsynets kritikk, og konstatert at legens opptreden var uforsvarlig.

Nemnda slår fast at det er et klart brudd på normen om forsvarlighet at legen ba kvinnen om å se på ultralydskjermen for sjøl å kontrollere målinger sammen med ham.

Kritikk

-  Det er legens ansvar å tolke de medisinske funnene som gjøres. Pasienten hadde få forutsetninger for å foreta slike vurderinger, og det kunne i tillegg påføre henne store belastninger å se på det fosteret som hun sjøl ønsket å fjerne.På denne bakgrunn var det derfor etter vår vurdering kritikkverdig å be kvinnen om å se på ultralydskjermen, konkluderer Helsepersonellnemnda.

Både Helsetilsynet og nemnda mener at legen samtidig har brutt informasjonsplikten overfor pasienten, fordi han ikke ga kvinnen tilstrekkelig opplysninger om svangerskapsavbrudd, og om hennes muligheter til sjøl å kontakte sykehus i den forbindelse.

Flere klager

-  Legens pliktbrudd var egnet til å påføre kvinnen en betydelig belastning, fordi dette kunne ha ført til at hun ble nødt til å bære fram et barn hun ikke ønsket, skriver nemnda.

Legen fikk også i 2001 en advarsel for uforsvarlig legevirksomhet. Samtidig foreligger det flere tilsynssaker mot legen i løpet av relativt kort tid.

Dette har også Helsepersonellnemnda lagt vekt på i den aktuelle saken.

Avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Jørgen Holmboe, kan ikke huske at en liknende sak har vært behandlet i Helsetilsynet.

-  Dette er svært uvanlig. Jeg har i hvert fall aldri behandlet en slik sak før, sier han.