UFORSVARLIG OMSORG: Bydel Bjerke er nå fratatt omsorgen for Lars (27) og Jonas (24) på Villa Eik. Foto: Privat
UFORSVARLIG OMSORG: Bydel Bjerke er nå fratatt omsorgen for Lars (27) og Jonas (24) på Villa Eik. Foto: PrivatVis mer

Ville tvinge mødrene til Lars og Jonas til å underskrive: - Bydel Bjerke kom med ren trussel

Oslobydelen fikk refs av Fylkesmannen i anskaffelsesprosess.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I går skrev Dagbladet om nok et Villa Eik-offer, Cecilie (25), som nå har fått et nytt liv etter at hun fikk et nytt tilbud for litt over et år siden.

- I løpet av ett år på Villa Eik hadde Cecilie rundt 80 meldinger om bruk av tvang og makt. Hun var svært utagerende. I løpet av ett år og fem måneder på nytt sted, kan slike meldinger telles på ei hånd. Hun har nærmest sluttet å utagere, uttalte mor og verge Christin Andersen.

Sammen med Lars (27) og Jonas (24) på Villa Eik var Cecilie (25) også en tung bruker som tilsynsmyndighetene har vurdert at ikke fikk et forsvarlig omsorgstilbud i omsorgsboligen i Bydel Bjerke i Oslo.

Nektet å høre på de pårørende Etter stedlig tilsyn som avdekket uforsvarlighet og anbefalinger fra fagfolk om at Lars og Jonas burde flytte fra Villa Eik, igangsatte Bydel Bjerke en anskaffelsesprosess i 2014 for å finne et nytt botilbud til de to unge mennene med alvorlig autisme.

Vergene, mødrene til Lars og Jonas, var ikke forsnøyde med kravspesifikasjonen Bydel Bjerke ville sende leverandørene, og klaget på denne.

Blant annet anførte vergene fare for liv og helse dersom et krav om mannlig personal ikke ble innfridd, dette for å forebygge bruk av tvang og makt.

I brev av 19. juni 2014 avviste Bydel Bjerke vergenes krav og skrev at «kravspesifokasjon opprettholdes slik den er utformet».

I samme brev skriver bydelsadministrasjonen følgende til advokat Magne Brun som representerer Lars og Jonas:

«Om klientene ikke ønsker å gi dette samtykket, informeres det om at Bydel Bjerke avslutter anskaffelsesprosessen for LGR (Lars) og JF (Jonas)».

- Bydel Bjerke ville altså tvinge vergene til å godta en kravspesifikasjon de mente ikke tok hensyn til sønnenes behov. Hva er din kommentar på dette?

NYTT LIV: Cecilie (25) (i midten) fikk ikke forsvarlig omsorg på Villa Eik i Bydel Bjerke i Oslo. For litt over et år siden, flyttet hun til et nytt hjem og har fått et nytt liv. Her sammen med mamma Christin Andersen og lillesøster Helene. Foto: Privat
NYTT LIV: Cecilie (25) (i midten) fikk ikke forsvarlig omsorg på Villa Eik i Bydel Bjerke i Oslo. For litt over et år siden, flyttet hun til et nytt hjem og har fått et nytt liv. Her sammen med mamma Christin Andersen og lillesøster Helene. Foto: Privat Vis mer

- Jonas og Lars har nå fått et tilbud i regi av Velferdsetaten og advokaten meddelte overfor Dagbladet i forrige uke at han synes dette er gledelig for hans klienter. Anskaffelsesprosessen ble gjennomført for snart tre år siden. Utsagnene er tatt ut av en sammenheng, og blir vanskelig å kommentere. Derfor ser jeg det som lite hensiktsmessig å gi tilsvar på disse påstandene, sier bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen i Bydel Bjerke.

- Ren trussel - Jeg vil si at dette var en ren trussel mot de pårørende. Bydel Bjerke tok i bruk et maktmiddel som ikke hører hjemme i en slik situasjon, og som ikke gjenspeiler Oslo kommunes generelle syn på brukermedvirkning, sier advokat Hanne S. Torkelsen i Lynx advokatfirma som også er medlem i Autismeforeningens fagråd. Torkelsen har bistått Lars og Jonas i anskaffelsesprosessen.
 
I den videre prosessen framgår det av dokumenter i saken at Bydel Bjerke nektet vergene til Lars og Jonas innsyn i omsorgsboligtilbudene bydelen hadde skaffet til veie.

Dette ønsker ikke bydelsdirektøren å kommentere.

- Jeg reagerte på den omfattende sladdingen i tilbudsdokumentene. Det var helt uleselig og ga nærmest ingen informasjon. Fylkesmannen ga oss senere medhold i at sladdingen var for omfattende. Jeg opplevde at Bydel Bjerke skjøv offentlighetsloven og anskaffelsesregelverket foran seg, framfor å finne en løsning. Bydelen tolket også regelverket på den minst gunstige måten for brukerne, sier advokat Torkelsen.

- Ikke tilrettelagt Etter befaring hos tilbyder, avgjorde vergene, mødrene til Lars og Jonas, at her kunne ikke Lars og Jonas bo. Vergene hevdet at det ikke var tilrettelagt for utagering, og påpekte dessuten at universitetssykehuset har uttalt at Lars ikke skal gå i trapper, noe tilbudet ville måtte innebære.

Dette ønsker ikke Mathisen å kommentere.

- Jeg skrev brev til Bydel Bjerke om problemene som boligtilbudet innebar, samt andre problemstillinger knyttet til valgte leverandør. Det viste seg at leverandøren hadde to pågående tilsynssaker mot seg, en for brudd på arbeidsmiljøloven og en knyttet til tvang og makt mot kapittel 9-vedtaksbrukere, sier advokat Torkelsen.

Bydel Bjerke opplyser at de ikke har kommentarer til  advokat Torkelsens bemerkninger i denne saken.