- Ville vært overbevist om at det var valgfusk

Utenlandske valgobservatører fant flere feil i går.

IKKE ALLTID FORSEGLET: Valgurnene i norske stemmelokaler forsegles ikke alltid, fordi man har behov for å tømme dem. Dette er valgobservatørene kritiske til, og foreslår i stedet å skaffe nok valgurner.Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX
IKKE ALLTID FORSEGLET: Valgurnene i norske stemmelokaler forsegles ikke alltid, fordi man har behov for å tømme dem. Dette er valgobservatørene kritiske til, og foreslår i stedet å skaffe nok valgurner.Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no): - Hadde dette skjedd i landene vi kommer fra ville vi vært overbevist om at det dreide seg om valgfusk, sier russiske Yury Gurman, som var en av 28 utenlandske valgobservatører fra Øst-Europa og Sentral-Asia som fulgte valget i går og i natt etter invitasjon fra Helsingforskomiteen.

Observatørene spredte seg rundt hele Norge og rakk over 120 valglokaler i Karasjok, Tromsø, Trondheim, Bergen, Austevoll, Ski, Drøbak, Ringerike, Eidsvoll, Drammen, og Oslo i løpet av gårsdagen.

Gurman var blant annet i Nordnes i Bergen. Her opplevde observatørene at det oppsto et misforhold mellom antall stemmesedler og avkrysninger i valglistene.

- Det som overrasket oss var en lettsidighet fra funksjonærene. Avviket var først på 30 stemmesedler, ved andre opptelling var det på 33. Istedenfor å telle opp alt på nytt, telte de bare opp en del av stemmene. De lot som de hadde funnet de 30 manglende stemmesedlene og rapporterte om at bare tre var borte, sier Gurman, som ikke tror dette dreier seg om valgfusk.

Han legger likevel til at han som observatør ikke føler seg sikker på at feilen er funnet og rettet opp.

- Ingen tegn på utnyttelse av systemet
Observatørene overvar 14 opptellinger i natt, og fant flere tilfeller der rutinene ikke var gode nok. Tre steder oppdaget de sprik mellom avkrysning i manntallet og faktiske stemmegivere.

- Dette bidrar til feil og unøyaktigheter og skal ikke aksepteres, heter det i uttalelsen fra observatørene.

FELTE DOMMEN: Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engelsland (nummer to fra høyre) flankert av observatørene Sergei Duvanov fra Kasakhstan (til venstre) og Anna Natsvlishvili fra Georgia (til høyre). Helsingforskomiteens informasjonssjef Berit Nising Lindeman (nummer to fra venstre) sitter ved siden av tolken.Foto: Astrid Meland
FELTE DOMMEN: Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engelsland (nummer to fra høyre) flankert av observatørene Sergei Duvanov fra Kasakhstan (til venstre) og Anna Natsvlishvili fra Georgia (til høyre). Helsingforskomiteens informasjonssjef Berit Nising Lindeman (nummer to fra venstre) sitter ved siden av tolken.Foto: Astrid Meland Vis mer

I Råholt i Eidsvold kommune oppdaget observatørene også feil. Her var det avgitt mellom 1400 og 1500 stemmer i løpet av gårsdagen, men ved opptelling ble det konstatert at det var 11 flere valgsedler i urnen enn det var registrerte stemmegivere i manntallslisten.

- Gjentatte opptellinger endret ikke dette misforholdet. Vi har ingen grunn til å tro at dette er et villet forhold, men har vanskelig for å forstå det annerledes enn at man ikke i tilstrekkelig grad har fulgt regelverket, sier Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engelsland.

Ved valgkretsen Ila i Trondheim oppdaget man også et misforhold på 50 stemmesedler for mye ved første opptelling. Antallet ble redusert ved nyopptellinger.

- Svært imponert!
I sin felles uttalelse fra valgobservatørene er hovedinntrykket av valget likevel svært positivt.

- Vi har sett at demokrati er mulig. Det har ikke vært noen tegn på forsøk på å utnytte systemet, sa Anna Natsvlishvili fra Georgia.

Flere pekte på at tilliten til systemet er så høy at få nordmenn reagerer på stemmeurner som ikke er forseglet eller andre feil som valgobservatørene så.

FLERE PARTILISTER MANGLET I STEMMEAVLUKKENE: Valgobservatørene fra Øst-Europa og Sentral-Asia fant flere feil ved valget i går. Her avgir Frp-leder Siv Jensen sin stemme. Oslovalget fant observatørene ingenting å utsette på. Foto: Erlend Aas / Scanpix
FLERE PARTILISTER MANGLET I STEMMEAVLUKKENE: Valgobservatørene fra Øst-Europa og Sentral-Asia fant flere feil ved valget i går. Her avgir Frp-leder Siv Jensen sin stemme. Oslovalget fant observatørene ingenting å utsette på. Foto: Erlend Aas / Scanpix Vis mer

- Man kan bli mer lemfeldig fordi man har hatt demokrati så lenge, sier Mutriba Latypoca fra Taijikistan, som var i Trondheim i går. Der så hun flere eksempler på at stemmeurnene ikke var forseglet.

- Vi har mange flere regler rundt valget enn dere, men vi vet at det ikke er noe mål på at valget er mer demokratisk, forteller Latypoca.

Alle de 28 valgobservatørene har bakgrunn som menneskerettighetsforkjempere i sine hjemland.

Petimeterobservatører
Sergei Duvanov fra Kazakhstan sa at Norge med dette besøket hadde fått eksperter til å observere valget.

- I de fleste av de landene som vi kommer fra er ikke valgene rettferdige. Vi har forsøkt å finne feil for å rettferdiggjøre vår ekspertise, og det har vi funnet. Men vi har sett disse feilene gjennom våre briller. Når vi ser en åpen stemmeurne betyr det for oss med 100 prosent sikkerhet at det blir benyttet til juks. Det er helt uforståelig for oss at ingen putter ekstra stemmesedler i den. Men vi forstår at det er annerledes her, sa Duvanov, som la til at de uregelmessighetene de har sett ikke har endret valgresultatet.

Flere småfeil
Blant de andre manglene observatørene bemerket var at manntallet ble krysset av med blyant, noe som gjør det mulig å jukse. De anbefaler å bruke penn ved neste valg.

Noen tilfeller av velgere som gikk sammen i valglokalet ble også observert, noe som er i strid med regelverket. Enkelte steder manglet det stemmesedler for visse partier i avstemningsavlukket. Tilretteleggingen for funksjonshemmede var mangelfull flere steder. Det førte ved en anledning til at stemmeurnen måtte bæres ut fordi stemmegiver ikke kom seg inn i lokalet.

En del steder så observatørene også at rettledningen kun var på norsk selv om det var behov for veilending på andre språk.
 
Endret valgloven
Ved valget i 2005 fulgte også en gruppe utenlandske valgobservatører Stortingsvalget, og den gangen fant de feil som førte til to endringer i valgloven.

Norske velgere ved årets stortingsvalg måtte for første gang legitimere seg for å få lov til å stemme.

 Observatørene så også at mellom 20 og 30 prosent brettet stemmeseddelen feil vei, noe som kan åpne for stemmekjøp.

TROR IKKE DET FOREGIKK VALGFUSK: Yury Gurman fra Russland observerte likevel forhold under valget i går som han ville ha opplevd som valgfusk om det hadde skjedd i hjemlandet.
TROR IKKE DET FOREGIKK VALGFUSK: Yury Gurman fra Russland observerte likevel forhold under valget i går som han ville ha opplevd som valgfusk om det hadde skjedd i hjemlandet. Vis mer

Den feilen var observatørene oppmerksomme på også i år, men meldte om at den nær sagt er eliminert nå.


- HØY TILLIT: Mutriba Latypoca fra Taijikistan konstaterer at den norske valgloven inneholder svært mange færre regler enn den i hennes hjemland.
- HØY TILLIT: Mutriba Latypoca fra Taijikistan konstaterer at den norske valgloven inneholder svært mange færre regler enn den i hennes hjemland. Vis mer
- IMPONERT: - Vi har observert et valg der demokratiet virker fra innsiden, sa Anna Natsvlishvili fra Georgia.
- IMPONERT: - Vi har observert et valg der demokratiet virker fra innsiden, sa Anna Natsvlishvili fra Georgia. Vis mer