Villeder Stortinget

Olje- og energiminister Olav Aksel-sen og Statkraft har gitt Stortinget og det norske folk villedende informasjon om hva som er blitt gjort av nye konsekvensanalyser foran kraftutbyggingen i Beiarn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det eneste som er blitt gjort, er fisketellinger etter at elva ble angrepet av gyrodactylus og seinere rotenonbehandlet.

Slike undersøkelser har lite med eventuelle konsekvenser av en framtidig kraftutbygging å gjøre.

Forsker Arne Jensen ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Trondheim deltok i arbeidet med konse-kvensutredning av Beiar-utbyggingen på 80-tallet, før konsesjonen for utbygging ble gitt i 1989.

Endrede forhold

Han konkluderer i dag med at nye undersøkelser er absolutt påkrevet. En rekke forhold har endret seg som gjør at dette må til, konkluderer han med i et skriv til Direktoratet for naturforvaltning 6. juni i år.

Blant annet har man ikke engang utredet konsekvensene av bortfallet av en tredjedel av vannmassene, som ble overført til Glomfjord i 1993.

Jensen konkluderer med at ingen ting er gjort av konsekvensanalyser siden 1992.

Rister på hodet

Like fullt hevder Statkraft ved Ap-toppen Bjørnar Olsen og statsråden selv, Olav Akselsen, at konsekvensutredninger har vært utført fortløpende og i metervis. Førsteamanuensis Bjørn Sagdahl ved Høgskolen i Bodø, rister på hodet av påstandene fra Akselsen og Statkraft.

- De har bedrevet rein feilinformasjon. De har gitt inntrykk av at alle mulige konsekvensanalyser er utført og vurdert, noe som absolutt ikke er tilfelle, sier Sagdahl. Tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet, Børre Pettersen, uttrykker bestyrtelse over den villedende informasjonen som statsråden og Statkraft har gitt Stortinget og det norske folk i Beiarn-saken.

- Her er det bare én ting å gjøre for regjeringen, og det er å snu, sier han til Dagbladet.