Villet ledighet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vanligvis er det det private arbeidsmarkedet som er mest utsatt for økonomiske konjunkturer. Vel kan lønningene være høyere der enn i offentlig sektor, men til gjengjeld er risikoen større for tap av jobb i private bedrifter. Nå ser vi en motsatt tendens i arbeidsledighetsstatistikken. Mens det er nedgang i arbeidsledigheten i privat sektor, øker den i offentlige yrker. Ifølge den siste statistikken fra Aetat har ledigheten i helse- og omsorgsyrkene økt med 8 prosent, mens den har økt med 4 prosent i undervisningssektoren. Nyutdannede lærere, syke- og hjelpepleiere kan dermed oppleve at deres yrkesvalg, basert på sikre jobbutsikter, kan ende med arbeidsledighet og studiegjeld.

Arbeidsdirektør Inger Johanne Stokke forklarer økningen med innstramminger i kommuneøkonomien og svak sykehusøkonomi. Vi har denne uka hørt landets ordførere beklage seg over at man i mange kommuner er nødt til skjære ned på skole- og omsorgstilbudet. Vi har helt siden helsereformen ble gjennomført i 2002 lest om nedlegging av sykehusavdelinger, korridorpasienter og svære underskudd i våre helseforetak. Begge deler er utslag av en villet politikk. Kommunalminister Erna Solberg har helt siden hun ble statsråd holdt en tøff tone overfor klagende rådmenn. Og helseforetakene skulle bli mer effektive som selvstendige juridiske subjekter med ansvar for egen økonomi. Underforstått: staten er ingen sareptakrukke.

Ingen skal underslå at det er ønskelig med større effektivitet i deler av offentlig sektor. Men når effektivitetspisken slår så hardt at verdifulle ressurser går ledige, samtidig som behovene for de samme ressursene øker, da er det noe galt fatt. Pleietrengende vil ikke forstå at det står ubenyttet pleie- og omsorgspersonale. Skoleelever med og uten lærevansker, og deres foreldre, vil ikke forstå at vi ikke kan nyttiggjøre oss det undervisningspersonalet samfunnet rår over. Kvinner, som har valgt yrker i offentlig sektor, som privat sektor er helt avhengig av, vil ikke godta at de skal utdanne seg for ledighetskøen når køen av oppgaver bare vokser. Dette må bli et valgkamptema.