Virke: – Avstanden til handlings­regelen burde vært større

Virke mener tallene som er presentert i statsbudsjettet for 2018, tilsier et nøytralt budsjett, men at regjeringen burde ha spart litt på oljepengebruken. 

Sjeføkonom Lars Haartveit i Virke mener budsjettet speiler en oppgang i norsk økonomi, men at den ikke ser veldig sterk ut.

Nøkkeltallene Finansdepartementet kunngjorde torsdag morgen, viser at regjeringen har lagt seg litt under handlingsregelen på 3 prosent for bruk av oljepenger. De beregner å bruke 2,9 prosent av oljefondet i budsjettet for 2018.

– Ser vi på de mer langsiktige utfordringene vi står overfor med tanke på aldrende befolkning, så burde avstanden opp til handlingsregelen vært større, sier Haartveit.

(NTB)