Virvar om fuglevirus

Helseminister Sylvia Brustad har fått et virvar av påstander om fuglevirus og pandemier i fanget. Nå må det en storopprydding til.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utgangspunktet er ikke det beste. Norge har en beredskapsplan mot pandemier som er verdensomspennende epidemier. Men den må endres. De siste råd fra Verdens helseorganisasjon, WHO, må med. Virus endrer seg hele tida, og det øker sjansen for utbrudd av pandemi.

Men statsråd Brustad vil ikke få den nye, reviderte beredskapsplanen før nyttår. Blant annet fordi den må ut til høring, får Dagbladet opplyst i Sosial- og helsedirektoratet.

Myndighetene har satt ned en egen komité som skal vurdere og samordne de tiltak som skal settes inn hvis og når epidemien kommer til Norge. Komiteen har 17 medlemmer og ledes av konstituert direktør Gunn-Elin Aa Bjørneboe i Sosial- og helsedirektoratet.

Møtes igjen?

Denne komiteen hadde sitt siste møte i februar i år. Det er ikke berammet noe nytt møte, sier sekretæren i komiteen, overlege Bjørn Iversen fra Folkehelseinstituttet til Dagbladet. Foreløpig nøyer komitémedlemmene seg med å ha kontakt seg imellom.

Medlemmene i komiteen kommer fra direktoratet, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, universiteter, legemiddelverk, flere sykehus, universiteter, lokale legekontorer og kommuner.

Nylig kom en av komiteens medlemmer, Hanne Nøkelby, Folkehelseinstituttet, med nyheten om at de nordiske landene planla en felles produksjon av influensavaksine. Et annet medlem av komiteen, professor Lars R. Haaheim, Universitetet i Bergen, stemplet umiddelbart ideen som lite klok.

Sikres egentlig den norske befolkning den informasjonen den bør ha om den epidemien FN har sagt vil ramme alle land i verden? Verdensbanken, som har analysert erfaringene fra SARS-epidemien, sier at det viktigste for alle regjeringer i en slik situasjon er å sikre seg befolkningens tillit.

Åpen informasjon

Hvis panikk og sammenbrudd skal unngås, må befolkningen være den viktigste partneren i bekjempelse av sykdommen. Og det kan bare sikres hvis informasjonen fra myndighetene er ærlig og åpen, heter det fra Verdensbanken.

-  Vår strategi er å samordne informasjonen fra ulike institutter, tilsyn og råd. Det dreier seg om ulike spesialiteter og kompetanse, men det viktigste for oss er at informasjonen, budskapet til befolkningen, er samordnet og lik. Vi kunne ha valgt å gi all informasjon fra en eneste instans, men jeg tror at en slik ordning lett ville bli møtt med et krav om økt innsyn, blant annet fra pressen, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet til Dagbladet.

Folkehelseinstituttet har nå sterkt begrenset antall personer i organisasjonen som skal kunne uttale seg til pressen.

SPRER SEG: Fugleviruset (H5N1) sprer seg. Foreløpige tester tyder på at det nå er kommet til Russlands europeiske del. Samtidig er det, eller en variant av det, funnet både i Hellas, Tyrkia, Romania, Makedonia, Kroatia og i Kasakhstan. Her fra nedslakting av fugl i Thailand i går.