Vise for gamle jenter

Det skjer noe rart med oss etter hvert som vi blir eldre. Ikke bare erfarer vi at vi gradvis mister verdi sammenliknet med yngre mennesker. Men vi godtar det. Samfunnet aksepterer at sånn skal det være.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag betaler alle sykehjemspasienter 85 prosent av inntekten for plassen sin uansett om de ligger på offentlig enerom med eget bad og private møbler, eller de deler et trangt rom med do nederst i gangen og dusj hver 14. dag. Mange sjekker altså inn i bøttekottet for samme pris som de som får egen suite. For resten av livet. Bare gamle folk finner seg i slikt. Og fordi statsministeren er på damejakt for å styrke seg på meningsmålingene, minner jeg om hvor han finner mange. På sykehjemmet, som pleiepasienter og pleiere. Og damene snakker slett ikke om hvor bra alt blir bare Jens får bygget enerom for 30 milliarder. Gamle damer er nemlig som andre folk, de foretrekker ulike løsninger.

,,Men en ting er det full enighet om blant damene: De vil ha vennlige og omsorgsfulle pleiere rundt seg som har tid til å bli kjent med dem, tid til å bry seg om dem. De vil bli sett og møtt som enkeltindivider. God eldreomsorg er å legge til rette for at mennesker kan fortsette å oppleve seg som enestående og i høyest mulig grad velgende individer når vi ikke kan klare oss selv. Derfor er det et stort og alvorlig samfunnsproblem at vi i dag godtar at mennesket faller i verdi med økende alder. Trolig er alderdommens lave status i vår kultur en like stor utfordring for velferdsstaten som bensinprisene og delprivatiseringen av Statoil, om ikke like fristende for en sosialøkonom.

,,Problemet er av en annen art. Skal det angripes, må man være villige til å drøfte innholdet i honnørordene som skal identifisere partiet på en verdiskala fra solidaritet, rettferdig fordeling og fellesskapsløsninger til helsekundens lovfestete rett til å shoppe omsorg hvor hun vil i den private velferdsbutikken. Da må selv statsministeren gi seg til kjenne og fortelle hva han mener når han vil bevare og styrke velferden. Snakker han om enerom for 30 milliarder, er det nemlig bare nesten så viktig som hvis han snakker om hvordan livet som skal leves på enerommene skal ivareta menneskers rett til størst mulig grad av autonomi og vern mot å få krenket sine personlige grenser.

,,Særlig damer er opptatt av slikt, viser det seg, fordi det er i hverdagens møter mellom i hovedsak kvinnelige pasienter, pleiere og pårørende, at eldreomsorgen praktiseres i velferdssamfunnet. De færreste vet hvordan det står til her hvis de ikke er pårørende eller ansatt. En avisoverskrift i ny og ne om overgrep og underernæring vekker riktig nok midlertidig oppstandelse. Men vet de to duellantene som nå tråkker rundt i TV-studioene for å sjekke damer at landets fylkesleger er bekymret fordi nesten ingen våger å klage til tilsynsmyndighetene over dårlig behandling innen eldreomsorgen?

,,Ja, du leser rett. Verken pasientene, pårørende eller ansatte tør å klage i den grad de burde når vi vet, når også fylkeslegen vet, hvordan det alarmerende ofte står til innenfor omsorgen. Det kom fram på en konferanse i Oslo denne uka, som ble arrangert av Senter for medisinsk etikk og Institutt for menneskerettigheter, og som handlet om etikk og menneskeretter innen eldreomsorgen. Det var fylkeslegen i Akershus, Anders Smith, som sa det. Han etterlyste klager. Så absurd er eldreomsorgen. Før han sa at nå må vi sannelig gjøre noe med medikamentutpøsingen i sykehjemmene i dag.

,,Denne uka ble også fastlegeordningen vedtatt. Den skal gjelde alle fra neste juni, unntatt på sykehjem som mange steder knapt har fast lege fordi det gir ingen status for leger å jobbe med gamle. Dette kan selvfølgelig ikke statsministeren noe for. Selv gamle synes at gamle skal passe seg for å tro de er noe, nå som førtiåringer får uførepensjon i stedet for attføring. På den annen side trenger statsministeren å restaurere verdigrunnlaget før neste meningsmåling. Kan gamle damer friste, tro?