Viser bare noen kort

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Arbeiderpartiets sentralstyre la i går fram sitt forslag til program for rettferdig fordeling. Det skal vedtas på partiets landsmøte i november. Programmet har et langsiktig perspektiv, men er også et signal om hvordan Arbeiderpartiet vil te seg under høstens vanskelige budsjettforhandlinger i Stortinget. Det vil si, her viser Arbeiderpartiet bare noen av sine kort.
  • Ifølge programmet må staten både øke sine inntekter og skjære ned på utgiftene. Inntektsøkningen konkretiseres bl.a. i økt skatt på aksjer og kapital. Vi vil advare mot overdreven bruk av en slik medisin. Hvis rentenivået holder seg høyt, kan skatteøkninger få en virkning ut over den tilsiktede inntektsøkningen til staten. Det vil kunne fungere som et negativt signal overfor næringslivet, og virke som et kvelertak på investeringer i mindre bedrifter og utsatte bransjer.
  • Vi får derimot ikke vite på hvilke områder Arbeiderpartiets ledelse mener staten nå bør stramme inn. Tvert imot er fordelingsprogrammet kostbart å gjennomføre, iallfall på kort sikt. Målsettingene er de beste: Flest mulig skal ta del i arbeidslivet. Innen helsevesen og eldreomsorg skal tjenestetilbudene forbedres. Norge skal styrkes som kunnskapssamfunn bl.a. gjennom etter- og videreutdanningsreformen. Og bosettingen i distriktene skal sikres ved å satse på kunnskapsbaserte bedrifter. Dette er gode investeringer for Norge. Men de er kostbare.
  • Avsnittet om arbeidslinja rydder av veien den usikkerhet Thorbjørn Jagland skapte med sine uttalelser om trygdesystemet sist uke. Da arbeidslinja i sin tid ble lansert, var innstramminger i trygderettigheter og økt satsing på attføring de sentrale virkemidlene. Erfaringen har vist at det er mer sammensatte mekanismer som gjør at en del faller utenfor arbeidslivet. Ordningen med stillingstilskudd og ulike stimuleringsordninger som Arbeiderpartiets ledelse nå foreslår, synes å være fornuftige tiltak. Men aller viktigst for sysselsettingen er situasjonen på arbeidsmarkedet og tilstanden i norsk økonomi.