Viser dyster framtid

Hvis verden ikke kutter klimautslippene sine på drastisk vis vil store deler av Oslo sentrum ligge under vann i framtida, ifølge en fersk klimaanalyse.

UNDER VANN: Havet vil nå helt opp til Nasjonalteateret, hvis jorda blir tre grader varmere. Illustrasjon: Climate Central
UNDER VANN: Havet vil nå helt opp til Nasjonalteateret, hvis jorda blir tre grader varmere. Illustrasjon: Climate Central Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Mens globale ledere og representanter samles i Dubai for FNs årlige klimatoppmøte, viser en ny analyse hvordan byer over hele verden kan bli oversvømmet av stigende havnivåer i framtida, hvis man ikke klarer å stoppe oppvarmingen av planeten.

I scenarioet for Oslo vil Nationaltheateret være omringet av vann, mens rådhusplassen vil ligge fullstendig under vann.

Analysen viser hvordan deler av Oslo sentrum vil ligge under vann, selv hvis verden holder seg til Parisavtalen, og begrenser oppvarmingen til to grader.

- Beslutningene som tas på COP28 vil forme den langsiktige framtida for jordas kystbyer, inkludert Dubai, sier Benjamin Strauss, sjefforsker og administrerende direktør i klimaforskningsgruppen Climate Central, som har gjennomført analysen.

Under vises Nationaltheatret i Oslo. Høyre side viser havnivået slik det vil være hvis den globale temperaturen overstiger tre grader, mens venstre side viser verden slik den vil se ut hvis den blir 1,5 grader varmere, ifølge analysen. Du kan dra streken på bildet for å sammenlikne scenarioene.

Passerte togradersmålet

Ved å bruke prognosene havnivåstigning og lokale høydemålinger fra Climate Central sine modeller, viser funnene visuelle framstillinger som maler en tydelig kontrast mellom verden slik vi kjenner den, og vår framtid, hvis planeten varmes opp til 3 grader Celsius over førindustrielle nivåer.

En ny rapport fra Copernicus viser at verden nå har passert to grader global oppvarming, og dermed bryter togradersmålet fra 1996.

MÅ BEGRENSE: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, kommer med en klar oppfordring etter ekstremværet Hans. Reporter: Anabelle Bruun/Dagbladet TV Vis mer

I 2015 godkjente over 190 land Parisavtalen under COP21, for å begrense global oppvarming til under 2 grader celsius, men helst til 1,5 grader.

Under vises hvordan Grev Wedels plass i Oslo, med Akershus festning i bakgrunnen, vil se ut ifølge analysen:

- Vil bli ubeboelige

Den uopphørlige økningen av klimagassutslipp har allerede ført til alvorlige tørkeperioder, dødelige flommer og rask smelting av isbreer og is over hele verden.

Forskere sier at stigningen av det globale havnivået vil fortsette i mange tiår framover, mens temperaturene stiger videre.

Hvis planeten varmes opp med 2,9 grader kan kystsamfunn, lavtliggende land og små øystater over hele verden, bli helt ubeboelige, ifølge Strauss.

- Overlevelsen til disse stedene og deres arv vil avhenge av om regjeringene og industrilederne kan bli enige om å redusere karbonforurensningen kraftig nok og raskt nok for å begrense global oppvarming til 1,5 celsius grader, forteller Strauss.

Under vises analysebilder av Dubai, der FN-klimakonferansen nå foregår:

Varmeste noensinne

2023 ser allerede ut til å bli det varmeste året som noensinne er registrert, ifølge en rapport utgitt torsdag av Verdens meteorologiorganisasjon.

Hver måned fra juni til oktober satte nye globale månedstemperaturrekorder med stor margin, mens også havtemperaturene nådde rekordhøye verdier.

Klimaaktivister i Stralsund i Tyskland sperrer gaten. Video: Twitter. Reporter: Emma Dalen. Vis mer

Disse høye globale temperaturene får isbreer og havis til å smelte i en alarmerende hastighet, noe som legger til en betydelig mengde vann i jordas hav. Selv Antarktis, det mest isolerte kontinentet på planeten, opplever nå uovertrufne smeltehendelser. Smeltingen av noen store isbreer er nå potensielt uunngåelig, noe som kan få store konsekvenser for det globale havnivået.

Under vises hvordan Stockholms slott kan ses ut:

800 millioner kan bli rammet

Omtrent 385 millioner mennesker bor for øyeblikket i områder som til slutt vil bli oversvømmet, selv om planetoppvarmende forurensning reduseres drastisk, ifølge Climate Central.

Hvis vi begrenser oppvarmingen til 1,5 grader, vil havnivåstigningen likevel påvirke landområder bebodd av 510 millioner mennesker i dag. Men hvis planeten overstiger 3 grader, kan høyvannslinjen trekke seg inn over landområder der over 800 millioner mennesker bor, ifølge en ny studie.

Men selv om disse scenarioene kan være århundrer unna, sier forskere at med hver brøkdel av en grad oppvarming forverres konsekvensene av klimaendringene.

Under COP28 vil globale ledere diskutere hvordan de kan trappe ned planetoppvarmende klimagassutslipp for å forhindre den økende sannsynligheten for ei framtid under vann.

Årets klimaforhandlinger vil også være første gang landene forhandler med en ny resultattavle som viser hvor mye de har avviket fra klimamålene sine - og hvordan vinduet for å redusere klimaforurensningen raskt minker.