Viser omsorg - forakter regler

Overfor sine omgivelser er David Toska et omsorgsfullt medmenneske. Samtidig har han levd et liv i full forakt for samfunnets regler.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STAVANGER (Dagbladet): De rettsoppnevnte psykiaterne Karl Henrik Melle og Andreas Hamnes tegnet et kontrastfylt bilde da de vitnet i går. Etter å ha undersøkt Toska gjennom samtaler og studert hans kriminelle historie, konkluderte de med at han lider av en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Det er likevel ikke menneskelige kvaliteter det skorter på. David Toska bryr seg om andre menneskers følelser, slår psykiaterne fast.

Dersom samfunnet har grunn til å frykte nye lovbrudd fra Toska, vil han bli dømt til forvaring. Derfor er psykiaternes uttalelse viktig.

Hamnes og Melle finner argumenter både for og mot at hjernen bak NOKAS-ranet kan bli et lovlydig menneske.

Slik er ekspertenes vurdering:

Ungdomstida: Negativt at han allerede i ungdomsåra havnet i trøbbel, men positivt at han ikke startet med kriminalitet før han var myndig. Det gir minsket fare for at man fortsetter gjennom voksenlivet.

Kriminelle handlinger: Toska har søkt anerkjennelse i det kriminelle miljøet og hatt et idealisert bilde av kriminalitet. Han har selv fortalt at han fikk en «aha-opplevelse» da han innså at han kunne tjene lette penger på ulovlig vis. Han har begått stadig alvorlige lovbrudd, og psykiaterne reagerer spesielt på at han har gjort nye brekk i prøvetida. Toska har levd av ulovligheter hele sitt voksne liv.

Det eneste positive er at han bare har begått ett lovbrudd på egen hånd. Miljøet kan med andre ord være avgjørende.

Personlighetstrekk: David Toska oppfyller flere av kriteriene til dyssosial personlighetsforstyrrelse. Han har utvist en langvarig ignorering av samfunnets regler og ikke tatt lærdom av straff.

Samtidig viser han omsorg for andre mennesker og skyldfølelse overfor sine ofre. Toska kommer godt ut av psykopat-testen.

Evne til å endre atferd: Toska har over tid valgt å leve på siden av samfunnet og har hittil ikke gjort noe for å prøve å kutte ut sitt kriminelle liv.

På den positive siden har 30-åringen mistet illusjonen av å leve utenfor loven. Hans store kupp slo feil og hans bestevenn, William Ellingsen, ble drept på en fest i det kriminelle miljøet. Toska har dessuten stiftet familie.

Et lovlydig liv? Psykiaterne mener at måten Toska fungerer i fengselet på, vil være avgjørende for om han blir rehabilitert. At han er desillusjonert, har støtte fra familien og ikke har rusproblemer teller positivt.

Verre er det at David Toska skal sone sammen med andre kriminelle, og at han beskrives som unnvikende og konfliktsky. Klarer denne personen å løsrive seg fra det kriminelle miljøet?

Et annet moment er at erstatningskrav vil kunne gjøre ham fattig resten av livet, noe som i seg selv øker faren for gjentakelse.

RESSURSSTERK: David Toska kan være ressurssterk, medfølende og angrende.
KRIMINELL: Toska har livnært seg av kriminell aktivitet de siste ti åra. Vil han klare å slutte?