-Visste ikke at han var straffet

Politiet i Ålesund avgjør trolig tirsdag om dommen mot Fritz Hjelmeland skal ankes. Nå bekrefter herredsrettsdommer Terje Mowatt i Førde at han ikke kjente til at Hjelmeland var tidligere straffet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mowatt opplyser at de dokumentene politiet la fram i forhørsretten ikke inneholdt opplysninger om Hjelmelands forrige dom.

Ikke registrert

- Ville det hatt betydning for straffutmålingen din hvis du hadde visst det?

- Det kan jeg ikke si noe sikkert om. Sånn som jeg forstår det, skal ikke gamle forhold tillegges vekt når de ligger så langt tilbake i tid. Men på den annen side er det alltid fordelaktig å få fram alle typer opplysninger før en dom avsies.

Politifullmektig Unni Moen Vikebakk i Ålesund forteller at strafferegisteret ikke inneholdt opplysninger om Hjelmeland.

Nødsituasjon

Herredsrettsdommer Terje Mowatt minner om at forhørsretten skal legge til grunn det som framgår av dokumentene, samt bygge på siktedes forklaring.

- Hjelmeland har forklart at han befant seg i en slags nødsituasjon da traktoren plutselig kom ut i veien foran ham. Rettens oppgave var å vurdere forsvarligheten av å sette opp farten i stedet for å bremse ned. Når jeg skal vurdere hvor straffverdig eller forsvarlig valget hans var, må det sees opp mot den alternative handling - å bremse ned. Vi vet ikke om Hjelmeland ville klart å holde kontroll på bilen hvis han hadde senket farten.

Mobbet

- I forhold til det som er trukket ut av helheten om Hjelmelands bil, vil jeg si: Enten du liker det eller ikke, så blir det et poeng i rettens forsvarlighetsvurdering hva slags bil han kjørte.

- Hvordan har du selv opplevd den siste uka?

- Noe har vært greitt. Men fra enkelte hold er jeg blitt utsatt for sjikanøse personangrep og en form for mobbing som jeg finner direkte tarvelig. En saklig offentlig debatt om dommene er veldig positivt. Det må vi leve med når vi har slike stillinger.