- Visste ikke om klasebombene

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold visste ikke om at det ble sluppet klasebomber i Hjerkinn skytefelt. Forsvarssjefen var også uvitende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bruken av klasebomber i Hjerkinn skytefelt avdekker både systemfeil og vurderingssvikt fra enkeltpersoner i Forsvaret. Det vedgår forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) og forsvarssjef Sigurd Frisvold.

- Saken kan ha svekket inntrykket av at jeg har kontroll. Den kan også ha svekket Forsvarets omdømme, sa Krohn Devold på en pressekonferanse onsdag.

Likevel kom det fram at verken forsvarssjefen eller forsvarsministeren har vurdert om klasebombesaken bør få konsekvenser for egen stilling.

- Klasebombene ble droppet av et norsk og nederlandsk fly uten at verken Forsvarsdepartementet, Forsvarets overkommando, forsvarsministeren eller Forsvarssjefen kjente til det, sa forsvarsminister Krohn Devold.

Hun understreket at hun har det overordnede konstitusjonelle og politiske ansvar for all virksomhet i Forsvaret.

Men i forklaringen på hvorfor klasebombene kunne bli tatt i bruk i strid med tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godals instruks fra 16. februar 2001, plasserte både forsvarsministeren og forsvarssjefen ansvaret på et lavere nivå i Forsvarets organisasjon.

Konsekvenser

Tidligere forsvarsminister Godals instruks til Forsvarssjefen slo fast at bruk av alle typer ammunisjon «som nå eller i framtida» kan oppfattes som kontroversielle eller forbundet med helsefare, skal klareres politisk.

- Instruksen er helt klart ikke fulgt i den aktuelle saken. Det er ingen tvil om at klasebomber ikke skulle vært brukt, sier forsvarssjef Frisvold.

Men på pressekonferansen kom det fram at Forsvarssjefen ikke har gjort instruksen skriftlig kjent for underordnede instanser i Forsvaret.

Han har heller ikke gjort det skriftlig kjent nedover i forsvarsorganisasjonen at klassebomber faller inn under instruksen.

- Informasjon om dette er gitt muntlig nedover i systemet, blant annet via sjefsmøter, opplyste Frisvold på pressekonferansen.

Han la til at informasjonen «helt åpenbart ikke har slått gjennom så godt som den burde.

- Styringssignalene har ikke vært sterke nok «, sa Frisvold, som ble presset hardt på dette punktet av pressen.

Disiplinære tiltak

Forsvarssjefen sier han vil bruke et par dager på å vurdere hvilke personellmessige konsekvenser eller tiltak saken krever. Han sier det kan bli aktuelt å vurdere disiplinære tiltak, forflytting av personell og om det er behov for å forsterke kompetanse på ulike nivåer.

På pressekonferansen unnlot forsvarsminister Krohn Devold å besvare spørsmålet om hvordan hun ser på Forsvarssjefens stilling etter bombefadesen. Men hun sa at hun er fornøyd med måten saken er håndtert på fra Forsvarssjefens side etter at den sprakk i mediene.

Forsvarssjefen avviser at bombesaken kan skyldes illojalitet fra forsvarspersonell. Han mener noe av forklaringen på det inntrufne kan ligge i arbeidspresset som Forsvaret opplever med store krav til omorganiseringer samtidig som butikken skal drives som vanlig.

- Tempoet er så stort at det ikke har vært tilstrekkelig fokus på dette med kontroversiell ammunisjon, sa han.

(NTB- Kjell T. Barøy)

KLASEKAMERATER: Forsvarsminister Kristin Krohn Devold og forsvarssjef Sigurd Frisvold.