- Vital driver ren uthalingstaktikk

Advokat Jane Grøndalen reagerer skarpt på at forsikringsselskapet nekter uføre penger de har krav på.

KRITISK: Advokat Jane Ytreøy Grøndalen mener forsikringsselskapet Vital nekter å betale uførepensjonister penger de har krav på, selv om selskapet vet at de er på juridisk gyngende grund. Foto: Asle Hansen
KRITISK: Advokat Jane Ytreøy Grøndalen mener forsikringsselskapet Vital nekter å betale uførepensjonister penger de har krav på, selv om selskapet vet at de er på juridisk gyngende grund. Foto: Asle HansenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): - Vital driver ren uthalingstaktikk. For meg ser det ut som om de vil kjøpe seg tid, slik at de kan påberope seg foreldelse i flest mulig saker, sier advokat Jane Ytreøy Grøndalen i advokatfirmaet Norman & co til Dagbladet.

I går skrev Dagbladet at Vital nekter å følge en dom som falt i Høyesterett i mai 2008. Dommen slo fast at forsikringsselskapene ikke har informert godt nok om klausulen de bruker for å nekte norske uførepensjonister utbetaling.

Dermed ble forsikringsbransjen sittende med ei regning på rundt 500 millioner kroner.

Nye avsløringer Men ikke alle selskaper vil betale. Vital har hevdet at høyesterettsdommen ikke gjelder i saker hvor de uføre har kommunale tjenestepensjonsordninger. Selskapet uttalte til Dagbladet at de venter på at trygderetten skal avklare dette.

I dag kan Dagbladet avsløre at Vital fikk denne avklaringen for lenge siden. 14. august 2009 slo trygderetten fast at dommen i Høyesterett også gjelder for uføre med kommunal tjenestepensjonsordning, og at Vital er pliktige til å betale.

Selskapet anket denne kjennelsen, men 27. september i år slo Hålogaland lagmannsrett fast at trygderetten har rett og Vital tar feil.

- I likhet med de andre forsikringsselskapene, har Vital vært kjent med denne problemstillingen siden januar 2003. Likevel tok ikke selskapet inn den begrensende klausulen i sine kommunale forsikringsbevis før i 2006, lenge etter at alle andre selskaper hadde gjort det. Dette er rett og slett amatørmessig. Nå sitter trolig Vital med en lang rekke problemsaker som kan bli svært dyre for dem. Dette kan forklare selskapets uvilje til å følge Høyesterett, sier advokat Grøndalen.

Vant fram Til tross for at Vital, både fra trygderetten og lagmannsretten, har fått ettertrykkelig beskjed om at høyesterettsdommen gjelder, har forsikringsselskapet fortsatt med å avslå rettmessige pengekrav fra norske uførepensjonister.

I går kom nok en kjennelse i trygderetten som påpeker at Vital ikke følger gjeldende rett. Uføre Jørn Dag Andreassen (55) fra Andenes får endelig pengene sine, om ikke Vital velger å anke.

- Skal si jeg er fornøyd nå. Dette har tatt tid. Vital har vært kjepphøye og stygge. De har forsøkt å presse, lure og trikse. Selskapet fortjener en smekk på pungen, sier Andreassen til Dagbladet.

Nå ser han fram til en pensjonsutbetaling han trenger i en trang økonomisk hverdag.

- Ja, det blir veldig kjærkomment, sier han.

- Ikke riktig - Dagbladet kan  dokumentere  at Vital allerede i trygderettskjennelse 14. august 2009 fikk klar beskjed om at høyesterettsdommendommen gjelder i disse sakene. Vital anket avgjørelsen og 27. september i år slo Hålogaland lagmannsrett fast at høyesterettsdommen gjelder. Hva er deres kommentar til dette?

VANT MOT VITAL: Uføre Jørn Dag Andreassen (55) fra Andenes får endelig pensjonsutbetaling etter seier i trygderetten. Foto: Privat
VANT MOT VITAL: Uføre Jørn Dag Andreassen (55) fra Andenes får endelig pensjonsutbetaling etter seier i trygderetten. Foto: Privat Vis mer

- Vi fikk dommen fra Hålogaland lagmannsrett 27.september, og vi vurderer nå hvordan vi vil forholde oss til denne. Ankefristen er 27.oktober, og vi vil i god tid før det ta endelig stilling til hva vi gjør, sier informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnB NOR.

- Advokat Jane Ytreøy Grøndalen anklager Vital for å drive ren uthalingstaktikk for å kjøpe seg tid slik at selskapet kan påberope seg foreldelse i flest mulig saker. Hvordan stiller Vital seg til dette?

- Det er ikke riktig. I alle saker som er til behandling, vil foreldelse ikke bli påberopt, sier Rasmussen.

- Men hvordan stiller selskapet seg i saker hvor avslag ikke er påklaget? Vil man påberope seg foreldelse eller at saken er endelig avgjort?
 
- Alle saker vil bli behandlet individuelt, også saker hvor det er spørsmål om foreldelse, sier Rasmussen.
 
Vital avviser at de har en uvilje mot å følge gjeldende rett grunnet stor økonomisk risiko.

- Vi har i dag under ti saker av denne typen, sier informasjonssjefen.

- Dette gjelder vel bare påklagede saker. Hvor mange saker har Vital avslått fra januar 2003 og til i dag begrunnet i karensklausulen?
 
- Høyesterettsdommen fra 2008 omfatter, slik vi oppfatter det, gruppelivsforsikring. Vi har ikke solgt dette produktet i perioden 2004-2007, derfor har vi ingen saker som direkte relaterer seg til høyesterettsdommen, slik vi tolker den. Innenfor tjenestepensjonsordningen  har vi avslått en del saker med bakgrunn i vår tolkning av dommen. Dette antallet har vi per i dag ikke oversikt over, sier informasjonssjefen.