Vitner knuser ulykkesrapporten

HAMAR (Dagbladet): Jernbaneverkets uhellsrapport etter togtragedien ved Åsta på Rørosbanen pulveriseres mer og mer for hvert nytt vitnemål som kommer fram under høringene på Hamar. En rekke troverdige vitner gir opplysninger som Jernbaneverket ikke engang har registrert i sin rapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Opplysningene kan i sum trekke rapportens konklusjon i tvil: at lokføreren kjørte på rødt lys, og var skyld i ulykken.

En rekke opplysninger som kan kaste nytt lys over ulykkesårsaken og omstendighetene rundt ulykken, finnes ikke i rapporten. Blant annet forteller flere vitner om unormal signalaktivitet på Rudstad stasjon ulykkesdagen.

Rapporten: Punkt 2.2 Tog 2369 fra Hamar

Tog 2369 har rutemessig opphold på Rudstad stasjon kl. 13.06- 13.10 for kryssing med tog 2302. Tog 2369 kjøres normalt i spor 1 (hovedspor) for av- og påstigning, da det bare er plattform til dette sporet.

Stasjonsnabo Torbjørn Pedersen, som har utsikt til planovergangen sør for stasjonen, forteller at nordgående tog ble stående med bakerste vogn inne på planovergangen, slik at bommene lå nede. Toget var dermed bare delvis framme ved plattformen. Dette er ifølge vitnet ikke normalt.

- Toget pleier å passere planovergangen helt før stopp, og bommene pleier å gå opp. Toget sto slik i 30 sekunder til ett minutt, sier Pedersen.

Rapporten: Togets hastighetsregistrator viser at toget sto stille i 30 sekunder , og loggen fra togledelsen på Hamar viser at toget forlot Rudstad stasjon kl. 13.08, (...) 2 minutter før rutemessig avgang.

En nabo som bor nord for Rudstad stasjon, ved sporvekselen og signalanlegget, fortalte kommisjonen at toget stoppet rett foran signalet. Der sto det stille i ett til to minutter. Det betyr at toget må ha gjort to stopp på Rudstad stasjon. Stoppene må ha hatt en varighet som er mer enn 30 sekunder, dersom disse vitnemålene er riktige.

Rapporten: Sporveksel 2 ved Rudstad (nordre ende) lå i stilling for kjøring inn i spor 2 for tog fra nord. Loggen fra togledelsen viser at sporvekselen kom ut av kontroll kl. 13.08.20 . Befaring etter ulykken viste tydelige tegn på at sporvekselen var kjørt opp av et nordgående tog fra spor 1.

Linjetekniker og oppsynsmann Hallstein Velten inspiserte reparasjonsarbeid foretatt ved sporveksel 2 30 minutter etter ulykken. Han var da ikke klar over hva som hadde skjedd. Han så ingen skader på sporvekselen. Selv om han for kommisjonen forklarte at han ikke så nøye etter slike skader, er det oppsiktsvekkende at han ikke så det Jernbaneverket beskriver som «tydelige tegn».

Rapporten: 7.3.5/6.3 Rapporterte feil i sikringsanlegget på Rudstad/Rena 01.01.1997- 04.01.2000:

Jernbaneverket har ikke registrert farlige feil i sikringsanlegget på Rudstad/Rena i perioden 01.01.1997- 04.01.2000.

Etter en innmeldt hendelse (På Rena stasjon) 30.11.99 ble anlegget driftsprøvd og isolasjonsmålt i desember 1999. Ingen feil ble funnet.

Granskingskommisjonen har de to siste dagene fått en rekke vitnemål som forteller om feil signaler og unormal signalaktivitet på Rudstad. Flere av observasjonene er fra ulykkesdagen. Dette har ikke Jernbaneverket «registrert» i sin rapport.

Fem timer før ulykken, ved 08.15-tida, ser vitnet Jon Roar Stensby (35) et tog passere gjennom Rudstad stasjon. Fra sin posisjon i bilen på riksvei 3, kan han se at de grønne signalene ikke skifter til rødt når toget har passert, slik det automatisk skal gjøre.

Få minutter tidligere opplever lokfører Leiv Helge Olsen (44) det han beskriver som «unormalt lang ventetid» før han får grønt signal, om lag en kilometer nord for Rudstad stasjon.

Om lag to timer tidligere opplever lokfører Ulf Anders Sætre (42) at både innkjørs- og utkjørssignalet var grønt da han kom inn på Rudstad stasjon nordfra. Han beskriver det som unormalt at utkjørssignalet ble grønt før han var i ferd med å forlate stasjonen.

Hendelsen fra 30. november i fjor beskriver Jernbaneverket som «ikke farlig». En lokfører får blinkende grønt forsignal på vei inn til Rena stasjon. Det er en beskjed om at han like etter vil få grønt innkjørssignal til stasjonen. Men da han kommer til innkjørssignalet, viser dette rødt. Da lokføreren kontakter toglederen, får han beskjed om at toglederen ikke har endret fra grønt til rødt. Feilen var trolig at forsignalet blinket grønt i stedet for gult. Jernbaneverket gjorde driftsprøver på signalet, og slo seg til ro med at de ikke fant feil.

Rapporten: Uhellskommisjonen har testet de tekniske anlegg i infrastrukturen etter kjente metoder uten å finne noen indikasjoner på at anleggene har feilet i forkant av ulykken. På bakgrunn av dette finner uhellskommisjonen det sannsynliggjort at den primære årsaken til ulykken er at tog 2369 har passert utkjørssignalet ved Rudstad stasjon forbi signal «stopp» (rødt lys).

Uhellskommisjonen har ikke registrert indikasjoner på at rullende materiell, utenforliggende påvirkningsfaktorer eller andre menneskers handlinger/mangel på handlinger kan ha utløst ulykken.

Vitnet Helge Rudstad (60) er nabo til sørenden av Rudstad stasjon, og måket snø ved planovergangen 45 minutter før det nordgående toget kom. Han kunne da ikke se fargen på signalet ved planovergangen på grunn av lysforholdene og solrefleks. Først da han var midt på sporet kunne han se at det var rødt, men selv da opplevde han at det grønne lyset kunne se ut som det var tent. Vitnet laget seinere en video der han forsøkte å filme det samme fenomenet. Denne videoen overleverte han i går til kommisjonen.

De mange vitnemålene om uregelmessigheter ved signalene bør i det minste fungere som en indikasjon på at noe kan være galt med anleggene. Dette har ikke Jernbaneverket funnet og registrert. Likevel velger Jernbaneverket å konkludere med at menneskelig svikt er den sannsynlige årsaken til ulykken.

Jernbaneverket vil ikke kommentere forskjellene mellom vitneutsagnene og uhellskommisjonens rapport. Heller ikke NSB ønsket i går å gi kommentar.

- Det er tydelig at de sprikende opplysningene mellom vitnene og rapporten krever at det blir brukt mer tid på å samle alle opplysninger før man kan konkludere med hva som er ulykkesårsaken, sier opplysningssekretær Arne Drabløs i Norsk Jernbaneforbund.

Forbundet kalte inn til ekstraordinært styremøte i går, etter at de nye opplysningene om mulige signalfeil ble kjent.