Vladimir II

MOSKVA (Dagbladet): 26. mars velges Vladimir Putin sannsynligvis til Russlands president for de neste fire åra. Putin er spionen som kom inn i varmen, godt hjulpet av en krig. Han har en image som en handlingens mann, og et språk så hatefullt og brutalt at bare en tidligere sjef i Kreml kan matche ham, navnebroren Vladimir Lenin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvis Putin blir valgt om knappe tre måneder, så er det en utrolig suksess for pengemennene bak Boris Jeltsin. Det er den populære krigen i Tsjetsjenia og en massiv kampanje i den regjeringslojale pressen som har skapt Putin. Denne pressen eies av folk som Boris Berezovskij, Russlands rikeste mann, og en av Boris Jeltsins aller nærmeste. Putins første embetsgjerning var å gi Jeltsin immunitet, slik at han ikke kan etterforskes for korrupsjonsanklagene som rettes mot ham. Berezovskijs nære kontakt med Jeltsin hjalp ham til å kjøpe opp store deler av den statseide sovjetiske industrien for en slikk og ingenting i begynnelsen av tiåret. Beskyldninger om hvitvasking av mange milliarder doller rammer Berezovskij. Den Berezovskij-eide pressens klare støtte til Putin samt Jeltsins immunitet, er gode tegn i tida for Berezovskij og de andre pengemennene bak Jeltsin. De ser ut til å ha investert pengene sine riktig nok en gang.

  • Så kynisk er trolig begrunnelsen for Jeltsins avgang og framskyndingen av valget med litt over to måneder. Putin skal ri på den populariteten krigen i Tsjetsjenia har gitt ham. Men mange tror at populariteten ikke vil holde stort lenger enn til mars. Sjansene for militære tap og et krigstrøtt folk var noe Jeltsins og Putins folk måtte ta hensyn til. Derfor må valget holdes så tidlig som mulig nå som Putin er Russlands ubestridt mest populære og samlende politiker.
  • Men det er langt derfra til å være folkekjær. I Russland, der det fortsatt vrimler av politiske vitser og anekdoter, finnes det ikke én om Putin. Lite er kjent om hans oppvekst, bortsett fra at han er sønn av en smed og var mønsterelev på skolen. Som voksen har han vært spion i DDR i 15 år. Mannen fra St. Petersburg kastet seg inn i politikken på begynnelsen av 90-tallet som rådgiver for den liberale borgermesteren Anatolij Sobtsjak, som siden ble sparket.
  • Putin framstår som en handlingens mann, jernmannen som handler og ikke prater. Og når Putin snakker, er det i et knapt, hardt språk som ikke etterlater rom for den store ettertanke. Om tsjetsjenerne har Putin sagt at de skal «feies vekk, selv på dass». Om korrupte byråkrater har han sagt at de skal «knuses som rotter». I det minste språklig sett framstår Putin som den «sterke mann» som har vært etterlyst av de fleste russere etter kommunismens fall. Fortsatt mener et relativt stort flertall av russere at de hadde det bedre under kommunismen enn de har fått det etterpå. Det er noe så paradoksalt som en styrt kapitalisme, med en sterk leder, de fleste russere vil ha.
  • Og Putin gir folket mange av de paradoksene de vil ha. I forrige uke lanserte han et politisk manifest der han sier at Russland verken vil eller bør bli et demokrati etter vestlig mønster. Han sier også at landet bør ha en sterk stat. Samtidig samler han mange mennesker som blir oppfattet som demokrater. Putin framstår som en tøff nasjonalist som vil styrke hæren og gjenreise Russland som en supermakt. Samtidig sier han at han er demokrat, og at han er tilhenger av fortsatte økonomiske reformer. Den tidligere spionen gjør lov og orden til sine fanesaker, og mange frykter at han vil slå ned på dem som er politisk uenige med ham. Flere av uttalelsene hans den siste uka gir grobunn for frykten for at Putin skal bli en russisk Pinochet.
  • Kanskje har Vladimir Putin energien, handlekraften og det brutale språket til felles med navnebror Lenin. Men de to har i hvert fall én annen ting felles: Hvis Putin velges 26. mars, vil også han konfronteres med Russlands evige problem. Økonomisk tilbakeliggenhet og en brutal og svært lite utviklet politisk kultur vil prege Russland langt inn i neste årtusen. Så selv om det lyser handling av Putin, vil det være begrenset hva han får gjort. I hvert fall av gode ting for Russland.