I FULL FYR: Statens havarikommisjon for transport har avdekket flere sikkerhetsproblemer i Oslofjordtunnelen, etter denne brannen i et vogntog 5. mai i 2017. Video: Statens havarikommisjon for transport Vis mer

Sikkerhetsproblemer i Oslofjordtunnelen:

Vogntog i Oslofjordtunnelen står plutselig i flammer. Flere sikkerhetsproblemer avdekket

Statens havarikommisjon for transport peker på flere sikkerhetsproblemer i Oslofjordtunnelen.

5. mai i fjor sto et vogntog i full fyr inne i Oslofjordtunnelen på riksvei 23.

Vogntoget var utenlandsk, og besto av trekkvogn og semitrailer.

Ingen ble skadet i brannen, men to trafikanter måtte evakueres etter å ha søkt tilflukt i et av tunnelens tilfluktsrom.

  • Se videoen av hendelsen tatt inne i Oslofjordtunnelen øverst i saken: Så kort tid tar det før vogntoget står i full fyr.

Terje Langsrud kom kjørende i tunnelen fra Drammen retning Drøbak, da han så det sto et vogntog et stykke foran ham som hadde et oransje lys under bilen.

- Det så ut til å være brann. Da jeg kjørte forbi så jeg at det brant i drivstoff eller olje på bakken. Det drypet brennende dråper fra understellet på bilen, fortalte Langsrud til Dagbladet i fjor.

Flere sikkerhetsproblemer

En liknende hendelse skjedde i 2011, hvor et kjøretøy også begynte å brenne. En rapport peker nå på flere avvik og sikkerhetsproblemer i tunnelen.

Det skriver Statens havarikommisjon for transport i en pressemelding.

«Kjøretøyet begynte å brenne inne i tunnelen da det var på vei opp stigningen mot Drøbak. SHTs undersøkelser har påvist at denne brannen, i likhet med brannen i 2011, oppsto som følge av motorhavari. Brannen eskalerte raskt, og i løpet av kort tid var vogntoget overtent».

Blant avvikene nevnes forsinkelser i senkning av bommene, noe som førte til at flere kjøretøy kjørte inn i tunnelen mens vogntoget sto i brann.

«Blant disse var det to vogntog som fortsatte helt inn til brannstedet før de stanset.»

Vogntoget var lastet med toalettpapir, og alt ble helt utbrent i ulykken. Det var også tilløp til brann i de to vogntogene som stanset bak det brennende vogntoget.

Brannen ble likevel ikke videreført til andre kjøretøy, på grunn av brannvesenets «gode og samordnede slukningsinnsats».

Gir sikkerhetstilrådinger til Statens vegvesen

Bakgrunnen for brannen er ifølge rapporten knyttet til overbelastning av motoren. Det er også blitt avdekket indikasjoner på mangelfullt vedlikehold i Oslofjordtunnelen, hvor flere sikkerhetsproblemer har blitt påvist.

Statens havarikommisjon for transport har listet dem opp:

  • Mangel av et helhetlig avvikssystem hvor feil og avvik med tunnelsikkerhetsutrustningen kan rapporteres inn, og hvor teknisk driftsstatus kan overvåkes og følges opp.
  • Flere feil og avvik i tunnelens sikkerhetsutrustning ble ikke avdekket ved periodiske inspeksjoner.
  • Det har ikke vært praksis for Statens vegvesen å følge interne retningslinjer i Håndbok R511 for sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift.
  • Statens vegvesen som tunnelforvalter har ikke ajourført beredskapsplanen for Oslofjordtunnelen i henhold til krav i tunnelsikkerhetsforskriften.
  • Statens vegvesen som tunnelforvalter har ikke gjennomført jevnlige øvelser i Oslofjordtunnelen i henhold til krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

Havarikommisjonen har gitt fire sikkerhetstilrådinger til Statens vegvesen etter funnene. Kommisjonen skriver at flere av avvikene var kjent for Statens vegvesen før brannen. I tillegg ble ukjente avvik avdekket under brannen.

Kommisjonen tilrår at «Statens vegvesen etablerer et helhetlig avvikshåndteringssystem for loggføring, håndtering og oppfølging av feil og avvik med sikkerhetsutrustningen i Oslofjordtunnelen.»

De mener også at «periodiske inspeksjoner ikke har vært tilstrekkelige for å avdekke feil og avvik i tunnelens sikkerhetsutrustning», og at det trengs «jevnlige og helhetlige inspeksjoner».

Videre mener kommisjonen at beredskapsplanen under ulykken var foreldet med tanke på trafikkmengde, da den var datert til juli i 2012.

De har også avdekket at «Statens vegvesen som tunnelforvalter ikke har gjennomført jevnlige øvelser i Oslofjordtunnelen i henhold til krav i tunnelsikkerhetsforskriften.»

Den siste fullskalaøvelsen i tunnelen skal ha blitt gjennomført i 2012, ifølge Havarikommisjonen.

Statens vegvesen: Positiv til undersøkelsen

Statens vegvesens Nils Audun Karbø er leder for veiavdelingen i Akershus. Han er positiv til kommisjonens gjennomgang som ble satt i gang etter brannen i 2017.

- Det er fint at de har funnet læringspunkter for hvordan vi kan heve sikkerhetsnivået ytterligere etter dette. Vi er i hovedsak enige i sikkerhetstilrådingene, og vil gå grundig gjennom disse, forteller han til Dagbladet.

Karbø påpeker at sikkerhetssystemene fungerte som de skulle i denne hendelsen:

- Det var ikke alvorlige personskader, og hendelsen ble håndtert på en god måte. Vegvesenet fulgte den beredskapsplanen som gjaldt.

Han peker på flere ting som har forbedringspotensialet, og som Statens vegvesen skal jobbe med.

- Vi håndterer avvik i dag, men vi har ulike systemer hvor de blir håndtert. Vi vil jobbe for et helhetlig system for avvik. Periodiske inspeksjoner blir fulgt opp, og noe vi allerede har gjort i høst. Vi har også gjennomført branntilsyn.

Angående en beredskapsplan forteller han at de allerede har en som blir fylt i slike hendelser.

- Ikke utrygt

Karbø gjør det klart at Oslofjordtunnelen ikke er en trafikkfarlig tunnel å ferdes i:

- Dette er en trygg og sikker tunnel, samtidig som at den har mye utstyr. Under hendelsen var det noen vifter og meldingssystemer til trafikanter som ikke fungerte, og dette er avvik vi tar på alvor. Vi gjør jevnlige inspeksjoner og tester i tunnelen, og finner vi noe som ikke fungerer så reparerer vi det så fort som mulig. I verste fall stenger vi tunnelen. Når den er åpen, er den alltids trygg å ferdes i.

- Vi setter pris på en slik gjennomgang og gjør vårt beste for å heve sikkerhetsnivået, avslutter han.

Oslofjordtunnelen er en undersjøisk veitunnel som krysser Oslofjorden mellom Akershus og Buskerud. Den er 7.306 meter lang.