Vokser kraftig innen dagligvareeiendom

AKA eier nå over 200 handelseiendommer og vil investere ytterligere 3-4 milliarder kroner de neste fire årene.

EIENDOM: AKA eier mange Rema-, Kiwi- og Coop-butikklokaler over hele Norge. Illustrasjonsfoto: AKA
EIENDOM: AKA eier mange Rema-, Kiwi- og Coop-butikklokaler over hele Norge. Illustrasjonsfoto: AKAVis mer

(Finansavisen):- Vi har ambisjoner, vilje og evne til videre vekst, sier daglig leder Paal Haakensen.

AKA eier, drifter og forvalter en landsdekkende eiendomsportefølje med hovedvekt på dagligvareeiendommer, skriver Finansavisen.

Siden 2013 har porteføljen vokst fra 100 til over 200 eiendommer.

Årlig leie var i fjor 516 millioner kroner, inkludert deleide selskaper. Resultat før skatt i fjor ble over 150 millioner kroner.

- Vi har selvfølgelig vært dyktige, men jeg kan ikke underslå at vi også har vært heldige fordi rentene og finansverdenen har vært med oss, sier gründer Aage Thoresen.

Vil vokse mer

De siste fem årene har AKA investert over 4 milliarder kroner i nye eiendommer og utvikling av eksisterende. Selskapet vil gjøre betydelige investeringer også fremover. I perioden 2019–2023 er det prognostisert eiendomskjøp for ytterligere 3-4 milliarder kroner.

- Kjernevirksomheten ved siden av drift og forvaltning er å kjøpe ferdig utviklede eiendommer – enkeltvis eller porteføljer – og vi kjøper kun der eiendomsbesittere allerede har inngått avtale med en handelsaktør, påpeker Paal Haakensen.

De største leietagerne er Norges Gruppen, Reitan Gruppen, Coop og Europris, som samlet står for 82 prosent av leieinntektene.

Eiendommene består blant annet av Kiwi, Rema og Coop, men også 7-Eleven og YX-bensinstasjoner.

Selv om AKA er en av de største eiendomsaktørene innen dagligvare i Norge, vil selskapet gjerne eie flere eiendommer, skriver Finansavisen.

- Vi har rundt 10 prosent av Rema- og Kiwi-eiendommene, og sett fra vårt ståsted ser vi ikke noe problem med å eie flere flotte dagligvareeiendommer. Vi har tro på dagligvarevekst, sier Paal Haakensen.

Ser lite risiko

Mens AKA i 2017 investerte i over 40 eiendommer, mange på tampen av året, investerte selskapet i fjor bare i syv eiendommer.

- I fjor var det første året vi ikke investerte det vi hadde budsjettert med. Vi valgte å takke nei til mye på grunn av for høye prisforventninger, noe som resulterte i noe lavere investeringer enn vi er vant til i AKA, sier investeringssjef Hallvard Thoresen.

Han ser ikke store trusler fremover fordi de investerer i eiendommer med riktig beliggenhet og med leietagere som har god omsetning. AKA eier handelsnæringseiendommer i alle landets fylker.

- Vi er godt posisjonert og har diversifisert risiko. AKA har førsteklasses samarbeidspartnere på langsiktige kontrakter. Vi frykter ikke netthandel som en konkurrent på dagligvarer og er heller ikke skeptiske til å investere i distrikts-Norge, sier investeringssjefen.

Andre økonominyheter:
- Analysesjef anbefaler seks investeringer med «airbag»
- Oceanteam vil stanse granskningen av selskapet