Voksne svikter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • De siste dagene er vi blitt minnet om at barnemishandling er mer utbredt enn vi liker å tro. Blant barn under seks måneder er mishandling hyppigste dødsårsak etter krybbedød. Men voksensamfunnet oppdager sjelden årsaken til at barn er skadd, etter at barnet er blitt rystet, slått eller brent. Ifølge barneleger og røntgenleger ved Ullevål sykehus blir mindre enn hvert femte tilfelle av barnemishandling oppdaget. Og enda færre blir anmeldt til politiet. Oslo politikammers voldsavsnitt mottar omtrent ikke anmeldelser om barnemishandling. Dette betyr at voldsforbrytere går fri, og at forsvarsløse barn utsettes for fare for ny mishandling.
  • Ansvaret for de voksnes svikt må deles mellom de yrkesgrupper som sammen er satt til å beskytte barna. Helsepersonell er pålagt gjennom lov å melde fra om barnemishandling både til barnevern og politi. Men norske leger kan for lite om symptomer på mishandling, og kvier seg for å slå alarm. Det er krevende å forholde seg til de pårørende når en slik mistanke er vakt. Noen har også erfaring fra at barnevern og politi ikke er profesjonelle i sitt arbeid med slike vanskelige saker.
  • Barnevernet har en tendens til å drive etterforskning mot mistenkte pårørende, i stedet for å overlate denne oppgaven til politiet. Og politiet gjør en unnlatelsessynd når de konstaterer at her er det store mørketall, men ikke gjør noe for å få helsearbeidere og annet omsorgspersonell til å anmelde flere av tilfellene der de mistenker at et barn har vært utsatt for mishandling. Slik opparbeider heller ikke politiet kompetanse i å etterforske saker der barn trolig har vært utsatt for mishandling.
  • Det kan være vanskelig så vel å oppdage som å etterforske barnemishandling, og å avgjøre om et barn bør fjernes fra hjemmet. Små barn kan ikke fortelle hva som har skjedd, og større barn vil ofte beskytte sine foreldre og omsorgspersoner. Skal voksensamfunnet bedre beskytte forsvarsløse barn mot mishandling og stille flere mishandlere til ansvar, må kvaliteten heves i alle ledd i denne kjeden. Og de enkelte ledd må samarbeide bedre.