Vold mot kvinner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En 39 år gammel mann er i Bergen siktet for overlagt drap på sin tidligere kone. De to skulle møte i tingretten i forbindelse med en tvist om samværsretten til parets to barn. Paret hadde vært skilt siden 1995, og den drepte kvinnens advokat, som har representert avdøde i en rekke saker paret imellom, sier at han hele tida har fryktet for livet sitt. Siktede ble for kort tid siden permittert fra sin stilling på grunn av psykisk ubalanse. Faresignalene var med andre ord mange og dramatiske.

Uten å forhåndsdømme tyder mye på at drapet kan være et klassisk eksempel på hvordan et høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd kan føre til at mannen dreper ekskona. Vi snakker altså om et mønster, om menns vold mot kvinner i nære relasjoner. I fjor ble så mange som ni kvinner drept av sine mannlige partnere eller tidligere partnere. I fjor kom også Kvinnevoldsutvalgets innstilling som handler om hvordan samfunnet kan forebygge vold, beskytte kvinnene og barna og ikke minst finne tiltak som skal rettes inn mot menn som utøver vold.

Ofte er omgivelsene og domstolen klar over at kvinner utsettes for trusler om voldsbruk fra eksmannen i f.eks. barnefordelingssaker, uten at truslene blir tatt alvorlig. Holdningen har lenge vært å redusere vold mot kvinner og barn til et privat familieanliggende, en sak for de nærmeste pårørende og spredte krisetiltak rettet mot kvinnene i akuttsituasjonen, snarere enn å behandle det som et alvorlig samfunnsproblem og et omfattende kriminalitetsproblem. Kvinnevoldsutvalget slår fast at menns vold mot kvinner i nære relasjoner er uakseptabel og et offentlig ansvar. Utvalget retter også en langt sterkere oppmerksomhet mot barnas situasjon og mot voldsutøverens ansvar for sine egne voldshandlinger.

Det må bli pålagt politiet, barnevernet og helsetjenesten å gripe inn når tegn på voldsbruk blir oppdaget eller anmeldt. I dag er hjelpeapparatet splittet opp mellom tallrike instanser som ikke samarbeider. Adgangen til ny identitet for kvinner og barn er for dårlig. Det samme er viljen til å fange opp menn som har vist tydelige og voldelige tendenser. Politikerne har ballen.